Van basis naar secundair

Laatste nieuws

20240115_Brochure_Definitief.pdf

NAAR HET VOLTIJDS GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Bij de overstap van basisonderwijs naar secundair onderwijs gaan de meeste leerlingen naar het voltijds gewoon secundair onderwijs, waar ze de 1ste graad starten in het 1ste leerjaar A. Dat kan als zij op het einde van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs hebben behaald.
Leerlingen die niet alle leerstof van de lagere school hebben verworven en geen getuigschrift basisonderwijs hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar B.

Het is de bedoeling dat de leerlingen in de 1ste graad - voortbouwend op het lager onderwijs - verder kunnen ontdekken waar hun interesses, talenten en mogelijkheden liggen en die kunnen ontplooien. De 1ste graad bereidt leerlingen voor op een bewuste en geïnformeerde studiekeuze vanaf de 2de graad (vanaf het 3de leerjaar).

In de 2de graad gaan de leerlingen specifieker moeten kiezen welke richting ze uitgaan. Hierin hebben ze de keuze tussen 3 finaliteiten:
Doorstroom (D): vanuit deze richtingen gaan de leerlingen nog gaan verder studeren. 
Dubbele finaliteit (DA): vanuit deze richtingen hebben de leerlingen de keuze om verder te studeren of te gaan werken in de richting die ze hebben gestudeerd.
Arbeidsmarkt (A): vanuit deze richtingen gaan de leerlingen na het middelbaar direct gaan werken en niet meer verder studeren. 

De finaliteiten zijn verder onderverdeeld in studiegebieden en studierichtingen.

Getuigschrift basisonderwijs
De regel is: heeft je kind een getuigschrift basisonderwijs, dan gaat het naar het 1ste leerjaar A van het gewoon secundair onderwijs.
Het getuigschrift basisonderwijs is de toelatingsvoorwaarde voor het 1ste leerjaar A.

Getuigschrift niet gehaald?
De volgende situaties zijn mogelijk:
1. Je kind heeft het 6de leerjaar van de lagere school gevolgd, maar het is niet geslaagd
> Je kind kan naar het 1ste leerjaar B. Daar krijgt het meer onderwijs op maat, zodat het bepaalde vaardigheden of kennis beter onder de knie krijgt.
> Na een geslaagd 1ste leerjaar B kan het nog naar het 1ste leerjaar A gaan, of - met een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad - naar het 2de leerjaar A.

2. Je kind heeft het 6de leerjaar van de lagere school niet gevolgd
Het kan naar het 1ste leerjaar B, maar alleen als het in dat kalenderjaar (dus ten laatste op 31 december) 12 jaar (of ouder) wordt.

Op welke leeftijd?
De meeste jongeren starten het secundair onderwijs op 12 jaar. Meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 12 worden.

Het is mogelijk om later in te stappen: als je kind op 7 jaar in het lager onderwijs is ingestapt, of als het langer in het lager onderwijs bleef. Je kind kan ten laatste als het 15 jaar wordt, overstappen van het lager naar het secundair onderwijs.
Ook een vervroegde overstap naar het secundair onderwijs is mogelijk (dus vóór je kind 12 is). Dat kan als het op 5 jaar in het lager onderwijs is ingestapt, of als het versneld het lager onderwijs heeft doorlopen en dus het getuigschrift basisonderwijs heeft behaald.

Naar een volgend leerjaar
Algemene regel: als je kind een oriënteringsattest A behaalde, kan het naar het volgende leerjaar.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 kan de klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar van de 1ste graad aan een oriënteringsattest A een verplichting tot remediëring koppelen, of de toegang tot bepaalde basisopties of pakketten in het 2de leerjaar uitsluiten.
Ook als je kind een oriënteringsattest B behaalt, kan het naar het volgende leerjaar, maar niet naar alle onderwijsvormen of studierichtingen.

Uitzondering: in 2 gevallen kunnen leerlingen overgaan op basis van leeftijd, ongeacht welk oriënteringsattest ze hebben:
- Wie uiterlijk op 31 december 14 jaar is, kan naar het 2de leerjaar B van de 1ste graad.
- Wie uiterlijk op 31 december 15 jaar is, kan naar het 1ste leerjaar van de 2de graad bso.
In beide gevallen beslist de toelatingsklassenraad.

4 AANPASSINGEN WAAR VELE EERSTEJAARS MEE WORSTELEN
1. De weg naar school
Tip voor de ouders: Oefen in de vakantie samen met je kind al eens de route naar school. Dat stelt je kind op zijn gemak.
2. Zware boekentas
De eerste dagen hebben nagenoeg alle kinderen hulp nodig om hun agenda te lezen en de boekentas te maken.
3. Leren plannen
Leren plannen, afspraken naleven, werkjes voor volgende week nu al doen. Dat is een proces van vele jaren. We werken daar nu reeds aan in onze derde graad, maar dat proces loopt door in de eerste en tweede graad van het middelbaar.
4. Nieuwe gezichten
In de basisschool hebben de kinderen maar één leraar en de turnjuf. Nu hebben ze voor ieder vak een andere leraar, moeten ze vaak naar een ander lokaal in een doolhof. Een serieuze aanpassing. 

HANDIGE LINKS
Kiezen na het lager onderwijs: VCLB Leuven
Onderwijskiezer met o.a. uitgebreide scholen- en beroepeninfo
Inschrijven in het secundair onderwijs: Stad Leuven
Katholiek Secundair onderwijs: KSLeuven