Onze partners

Onze school is een gemeentelijke basisschool. Het bestuur is in handen van de Stad Menen. Wij organiseren zowel kleuteronderwijs als de lagere school.

Het schoolbestuur kunt u bereiken op het volgende adres:

Stad Menen

Schoolbestuur GBS Barthel
Grote Markt 1
8930 Menen

De schepen van onderwijs is mevrouw Griet Vanryckegem.
Het afdelingshoofd vrije tijd en onderwijs is mevrouw Hannah Maddens.
De ambtenaar voor onderwijspersoneel is mevrouw Peggy Deleu..

Onze partnerscholen

Andere partners

Onderwijs en permanente ontplooiingskansen zijn een recht voor elke mens. De gemeente is door haar nabijheid het best geplaatst om dit grondwettelijk recht te waarborgen. Ze kent immers de lokale en specifieke noden en speelt daarop in met een eigen onderwijsbeleid. Daarom ondersteunt OVSG de steden en de gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs. (meer info op hun website)

Gork is een regionaal netwerk van het gemeentelijk onderwijs dat een zeer sterke werking en netwerking wist uit te bouwen: dit zowel voor leerkrachten, directeurs, beleidsondersteuners als zorgoordinatoren. (meer info op hun website)

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school werkt samen met een CLB. Voor ons is dat het CLB 'Mandel en Leie', consultatiekabinet Menen. (Meer info op hun website)