De ouderraad

Een goed werkende oudervereniging is heel belangrijk. Al vele jaren verrichten zij schitterend werk op onze school. In 2009 werd de oudervereniging een officiële ouderraad. Vanaf dat moment mochten ze hun eigen mensen afvaardigen in de schoolraad. Alle opbrengsten van acties kwamen ook op hun rekening terecht. Eigenlijk zou familieraad nog een betere naam zijn, want naast ouders zijn ook de leerkrachten welkom op de vergadering. En dan spreken we nog niet van de vele vrijwilligers die zich als 'vrienden van de school' via de ouderraad engageren voor onze Barthelianen. Zo groeit onze vereniging onder impuls van de verschillende mensen die er al werkzaam mochten zijn. Zo werd het bestuur ook al regelmatig gewijzigd.

Op het einde van het schooljaar 2016-2017 vond het toenmalige kernbestuur dat de tijd was aangebroken om de fakkel door te geven. In mei werden de kandidaten voorgesteld en werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd. Dit schooljaar 2017-2018 staat dan ook vooral in het teken van de continuïteit en een goede overdracht van de werking.

Een goed werkende ouderraad is een meerwaarde voor de school van onze kinderen. De school is niet alleen een plek waar onderwijs verstrekt wordt, maar ook waar een groot deel van de opvoeding gerealiseerd wordt. Als ouders zijn wij geen deskundigen wat het onderwijs betreft, maar uiteraard hebben we wel bepaalde verwachtingen als het over onze kinderen gaat. De school gaat prat op het partnerschap met de ouders wat de opvoeding betreft. Dat juichen wij als ouderraad uiteraard toe.

Vergaderingen en werkgroepen

De ouderraad werkt op twee verschillende sporen.

Ongeveer vijfmaal per schooljaar komt de vergadering bijeen. Elke (plus)ouder van de kleuters of leerlingen van onze school is welkom op deze bijeenkomsten. De agenda wordt overlopen en de verschillende punten worden grondig besproken. De directeur is aanwezig en indien gevraagd ook de leerkrachten die een antwoord kunnen bieden. Alle leerkrachten zijn trouwens altijd welkom om mee te denken.

Ook u als ouder kan een punt op de agenda plaatsen. Dit kan gaan over een vraag, een voorstel, … Geef het gerust door via ouderraad@barthelschool.be .

Let wel: de ouderraad is geen klachtbank of volksjury. Bij problemen contacteert u het best de klastitularis, de zorgcoördinator of de directeur. Vindt u het moeilijk om deze stap te zetten, dan kunnen we u daar zeker bij helpen.

Naast de vergadering zijn er ook de verschillende werkgroepen. Deze werden in het leven geroepen om de verantwoordelijkheden te verdelen. Anders dan in de vergadering, zijn de leden van de werkgroep heel concreet bezig met het uitwerken van een project of activiteit. Het is de ideale plek om je ideeën of voorstellen op tafel te brengen en er actief aan mee te werken.

Voor zowel de vergadering als de werkgroepen geldt dat zij het welbevinden op school willen verzekeren en waar nodig de werking financieel willen ondersteunen of effectief helpen verbeteren.

School, ouderraad en werkgroepen doen dit alles samen in een belangrijk partnerschap. Het motto luidt dan ook: één school, één team, één familie!


Want samen staan we sterk!

Onze kinderen brengen veel tijd door op school. Het is belangrijk dat ze er zich goed voelen, net zoals thuis in het gezin of in de sportclub of de jeugdbeweging. De participatie van ouders is een belangrijke factor in de dagdagelijkse realisatie van een goede school. Als ouderraad willen we er in de eerste plaats zijn voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten en niet in het minst voor de ouders. Mocht u deel willen uitmaken van ons team of u heeft nog vragen. Aarzel dan niet om ons te contacteren.


Helpende handen

Houdt u niet zo van vergaderen, hetzij in de ouderraad of in een werkgroep, maar u wilt wel een steentje bijdragen, dan kan dat altijd als (losse) helper.

Het maakt voor ons dan niet uit of u een ouder, grootouder, oud-leerling, kennis, … bent. Bent u een vriend(in) van onze Barthelfamilie? Dan bent u van harte welkom. Helpende handen ontvangen wij met open armen!

Vele handen maken licht werk. Hoe klein uw bijdrage ook is, het is nuttig en we zijn er dankbaar voor!

Op deze website vindt u de verschillende werkgroepen terug en kunt u zich engageren (of aanmelden als helper) via de verantwoordelijken.

Samenstelling

Kernouderraad

 • Coördinator Annelies Provost mama van Linus, Elias (L5) en Felix (K3)

 • Cocoördinator Mathy van Huylenbrouck papa van Brent (L3) en Wout (L1)

 • Secretaris Troïke Verbrugghe mama van Noora (L1), Riene (L5) en Rube

 • Penningmeester Kim Tukker mama van Charlotte (L1)

Leden van de ouderraad

 • Troïke Verbrugghe mama van Rube, Riene (L5) en Noora (L1)

 • Bert Vandevelde papa van Sem (L2) en Finn (K3)

 • Emmely Vranckx mama van Foeke (L3) en Hebe (L1)

 • Lien Dumortier mama van Caleb (L1) en Noam (K1)

 • Tiffany Lahouse mama van Ryan en Lisa (L4)

 • Vanessa T'Joen mama van Ruben (L5) en Iemke (L1)

 • Jessica Halewyn mama van Vince (K3) en Nina (KIn)

 • Evelien Parmentier mama van Louise (L2) en Estelle (K2)

 • Inge Vanhoutteghem mama van Ward (L5) en Raf (L2)

 • Joke Dehaeze leerkracht

 • Shari Deraeve leerkracht, mama van Mathis (L2), Thibo (K2) en Louise (Kin)

 • Glenn Vanthournout ICT-coördinator, papa van Mathis (L2), Thibo (K2) en Louise (Kin)

 • Ruth Vanhaezebrouck directeur

Werkgroepen

Interesse om mee te werken? Contacteer de verantwoordelijke bij het vermelde mailadres