Woord van de directeur

Beste allen,

De coronagolf is stilletjes aan het afzwakken, maar we moeten nog wat voorzichtig zijn. Doch, we zijn ervan overtuigd dat alles goed komt en dat we binnenkort terug ons leven kunnen leiden zoals voorheen… Nog even volhouden.

Ondertussen blijven we werken aan het optimaal welbevinden van onze kinderen, want dit is de startbasis van alles! Een goed welbevinden zorgt ervoor dat wij het beste rendement in elk kind naar boven halen, dat alle kinderen hun talenten kunnen tonen en benutten, dat ze op een leuke, aangename manier ontzettend veel bijleren in de klas met de hulp van super enthousiaste juffen en meesters!

Op pedagogisch vlak staan we tevens niet stil. Zoals onze maatschappij evolueert, sturen ook wij geregeld onze werking bij. We denken hierbij aan het invoeren van nieuwe methodes, het extra investeren in ICT, het volgen van nascholingen om onze aanpak bij te sturen en die nog beter af te stemmen op onze leerlingen,…

Hiermee willen we creëren dat de leerlingen worden voorbereid op de maatschappij en zo gemakkelijker hun weg vinden naar de toekomst.

De Barthelwaarden spelen hierbij een belangrijke rol: beleefdheid, aandacht, respect, tolerantie, hulpvaardigheid, eerlijkheid en lief zijn.

We zijn er van overtuigd dat ieder van ons zijn plaats zal vinden in deze maatschappij! Iedereen is anders, iedereen is uniek… Dit maakt het net zo boeiend!

Met vriendelijke groeten.

Directeur Ruth Vanhaezebrouck en team Barthel

Ruth Vanhaezebrouck
Waarnemend directeur