Кафедра теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти

КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"

вітаємо!

Ми допомагаємо закладам освіти у розробці заявок і програм дослідно-експериментальної роботи, проводимо виїздні тренінги для освітніх громад, консультуємо творчі групи педагогів, пишемо у співавторстві або редагуємо статті, методичні рекомендації, освітні програми, збірники матеріалів та посібники, проводимо спільні заходи.

ВИХОВАННЯ


Найвища цінність - високорозивинена особистість, що має високодухувні, моральні цінності, любов до Батьківщини та оточуючого середовища

ПСИХОЛОГІЯ


Головне завдання - розуміння себе та інших, побудова гармонійних відносин на основі психологічних знань з оточуючими людьми, турбота про власне психологічне здоров'я

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Основна місія - солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками в закладах освіти на основі надання професійних зань педагогам закладів освіти


Робота нашої кафедри спрямована на задоволення освітніх потреб педагогічних працівників закладів освіти і передбачає:

1. Уточнення психолого-педагогічних умов професіоналізації фахівців щодо розвитку життєвої компетентності особистості в умовах сучасних змін і нововведень.

2. Розробка навчально-методичного забезпечення підвищення кваліфікації фахівців з теми, практичне впровадження його в курсовий і між курсовий періоди.

3. Укладання комплексу науково-методичних матеріалів для належного теоретичного обґрунтування основних аспектів проблеми та можливості оцінювання і відстеження результатів реалізації відповідних умов.

4. Розширення кола науково-дослідних тем, проблематики дослідницьких програм, тематики лекцій, випускних робіт, публікацій слухачів курсів питаннями щодо розроблення теми кафедри.

5. Організація масових заходів (конференції, семінари, зустрічі, майстер-класи, тренінги, круглі столи, вебінари тощо) та індивідуальної форми роботи з фахівцями (консультування) з актуальних проблем формування життєвої компетентності особистості.

6. Упровадження інноваційного досвіду кращих фахівців та експериментальних закладів, які працюють над реалізацією дотичних проблем.

7. Організацію роботи ресурсних центрів, блогів та популяризацію актуальної інформації з теми дослідження.

8. Налагодження співпраці з вітчизняними і зарубіжними закладами, установами, організаціями, фондами, міжнародними організаціями, що досліджують подібні питання.

9. Розробка та видання методичної літератури, посібників, монографій, орієнтованих на неперервний професійний розвиток фахівців з питань теми дослідження кафедри.

Підпишіться на нашу розсилку за адресою kafedra.vip@academy.ks.ua