0.-El projecte

    DESCRIPCIÓ

        El programa posa a l’abast dels centres la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la  participació de tota la comunitat escolar, especialment de   l’alumnat qui actuarà com observador/a i agent actiu/a i compromès/a en la lluita contra l’assetjament alhora que adquireix les  actituds i els valors  propis de la competència social i ciutadana.

        Actualment hi ha dues resolucions vinculades a aquest programa d’innovació pedagògica:

        RESOLUCIÓ ENS/793/2018, de 13 d'abril, per la qual es dona continuïtat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de  centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

        RESOLUCIÓ ENS/881/2017, de 10 d'abril, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres  educatius  interessats a formar-ne part.

    OBJECTIUS

        Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.

        Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.

        Fomentar la gestió positiva dels conflictes.

        Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.

    EL PROGRAMA

https://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/aquiproubullying/#bloc3