INSTRUCCIONS INICI CURS

DOCUMENT PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT

DELS CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ CENTRES 2022_2023.pdf