INSTRUCCIONS INICI CURS

DOCUMENT PER A L'ORGANITZACIÓ I EL FUNCIONAMENT 

DELS CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ CENTRES 2023_2024.pdf