ACCIÓ TUTORIAL

Una de les accions més significatives de la tasca docent és l'acció tutorial.

La relació amb l'alumnat i amb llur famílies permet acompanyar cada alumne i cada a lumna en el seu procés de creixement acadèmic, alhora que personal.L'acció tutorial té un pla, el Pla d'Acció Tutorial, conegut entre les persones docents com a PAT.La primera acció formal (n'hi ha hagut altres accions informals abans d'aquesta primera), consisteix en una reunió de cada persona tutora amb les famílies d'alumnes de la seva tutoria.La reunió es fa a les classes de cada tutoria i hi ha una intervenció de direcció per saludar les famílies i per mostrar que es tracta d'una acció de l'Institut que posa com a persona interlocutora del centre amb les famílies qui té la responsabilitat de la tutoria d'un grup en el cus concret.