CENTRE ACOLLIDOR

L’acollida és diàleg entre persones. Plantejar l’acollida de nouvinguts en un centre d’ensenyament és plantejar l’essència mateixa de les opcions preses pel que fa a la relació social de les persones que l’integren. L’acollida supera qualsevol acte puntual que formaria part del pacte social de ser educats, de ser cívics i tenir la capacitat de relació que s’espera de tota persona que s’acosta a un grup social conformat. L’acollida en un centre educatiu implica la formulació explícita de valors consensuats i assolits per part de les persones que en formen part i que els posen en diàleg amb les nouvingudes per aconseguir fer del centre un espai de relacions personals estructurades i dinàmiques, i per fer una transmissió de valors culturals, intel·lectuals i relacionals entre tots els seus components.

Plantejar l’acollida de nouvinguts a un centre d’ensenyament permet reflexionar i formular opcions educatives, valors i, fins i tot, experiències vitals pel que fa a la relació entre persones, relació amb la cultura, amb la ciència, amb les noves tecnologies, i amb el món contemporani que viu la globalització en la denominada “aldea global”.

L’acollida en aquest món globalitzat es fa concreta i puntual i requereix estratègies de diàleg per tal que tota persona aliena a un grup social pugui formar-ne part en la quotidianitat, en una acció de transició de forà a integrant del grup en un procés de diàleg que eviti situacions d’allunyament. Per aconseguir una dinàmica acollidora en un centre d’ensenyament cal que els qui en formen part hi reflexionin, es plantegin objectius i procediments d’acollida i en facin una avaluació que permeti fer d’aquest món possible (l’Institut d’Ensenyament Secundari) un espai de relació per al creixement personal –en tots els àmbits de la persona– de tots els seus membres.