Indkaldelse og bilag til Generalforsamling 22. juni 2021

indsendt 7. jun. 2021 05.38 af Lars Warberg Peitersen

Generalforsamlingen afholdes den 22. juni 2021 kl. 18.00 på adressen Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1, 2300 Kbh. S. (med efterfølgende spisning).

HUSK CORONAPAS OG ID

Vedlagt indkaldelse, bestyrelsesberetning, årsregnskab 2020, budget 2021, byggeprojekt oplæg fra ingeniørfirmaet Holmsgaard, tilbud på fælleslån fra Nordea og Danske Bank, fælleslån beregning samt fuldmagt.

Sommerblomster i plantekrukkerne ved opgangene

indsendt 6. jun. 2021 06.32 af Lars Warberg Peitersen   [ opdateret 6. jun. 2021 06.43 ]
Ordinær Generalforsamling i EF Elmebo tirsdag d. 22 juni 2021

indsendt 18. maj 2021 12.41 af Lars Warberg Peitersen   [ opdateret 18. maj 2021 12.41 ]

Der gøres opmærksom på at der afholdes ordinær Generalforsamling den 22 Juni kl. 18.00 på Kareten

Den officielle indkaldelse og alle dokumenter fremsendes senere

De bedste hilsner

Bestyrelsen i EF Elmebo

Generalforsamling i Gårdlauget Æblegården 25. maj 2021

indsendt 14. maj 2021 01.32 af Lars Warberg Peitersen

Herved indkaldes til ordinære generalforsamling i Gårdlauget Æblegården den 25 maj 2021 kl. 19.00 på: 
  • Kaffebaren, Æblestien 2 2300 Kbh S. 
Bestyrelsen anbefaler grundet Covid-19, at man tilmelder sig generalforsamlingen, sådan at bestyrelsen kan få lavet de fornødne tiltag ift. at overholde afstandskrav mv. Tilmelding skal sendes til: maiken@ef-elmebo.dk

Se vedhæftet for yderligere information

Ny flow-tv aftale med YouSee gældende fra 1 oktober 2021

indsendt 26. apr. 2021 11.44 af Lars Warberg Peitersen   [ opdateret 27. apr. 2021 12.14 ]

Som informeret i tidligere besked her på hjemmesiden fra 3. marts, har YouSee opsagt vores aftale med virkning fra 30.09.21. 

Det er blevet besluttet at indgå en ny aftale med YouSee gældende fra 1. oktober

Beboere med en nuværende aftale hos YouSee skal ikke gøre noget, men vil blive informeret af YouSee omkring de nye priser. 

De bedste hilsner

Bestyrelsen i EF Elmebo

Nyt navneskilt til postkasse?

indsendt 11. apr. 2021 06.20 af Lars Warberg Peitersen   [ opdateret 11. apr. 2021 06.48 ]

Bestyrelsen vil gerne hjælpe med at rydde op i navneskilte eller mangel på samme, således at det bliver ensartet og at der kun er navneskilte i det hertil tiltænkt område på postkassen.

Hvis der mangler navneskilte på postkassen må I derfor meget gerne sende en mail til bestyrelsen@ef-elmebo.dk med navne på lejlighedens beboere, hvorefter vi sørger for at der kommer em ny navneskilte på postkassen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen EF Elmebo


Udskiftning af varmemålere den 31/5 og 1/6

indsendt 22. mar. 2021 11.50 af Lars Warberg Peitersen   [ opdateret 22. mar. 2021 11.51 ]

Ista Danmark har rettet henvendelse til EF Elmebo og har gjort opmærksom på, at det er et lovkrav, at alle allerede installerede varmemålere, der ikke er fjernaflæselige, skal udskiftes inden 1. januar 2027, jf. Bekendtgørelse nr. 563. I alt i vores forening har vi 87 varmemålere. Af de 87 er 82 stk. af den gamle CL48 fordampningsmålertype, som er sat op i 1976. Yderligere er der 5 stk. Exemper-Produktskala der er opsat af senere dato – 2011 (1 stk), 2012 (1 stk), 2014 (1 stk) og 2015 (2 stk). De er også fordampningsmålere. Fordampningsmålere produceres ikke længere og betragtes ikke som den bedste måde at måle varmeforbrug på. Der er fx ikke længere væske i glasset på de nye målere. Målerne er altså forældede.

Vi har fået et tilbud om udskiftning af samtlige varmemålere til Doprimo III. De nye målere vil være fjernaflæselige, og aflæser skal ikke ind i hver lejlighed ved års- og flytteaflæsning, og man behøver ikke at være hjemme på aflæsningstidspunktet.

At få udskiftet alle ejendommens varmemålere koster samlet 19.362,50 kr. inkl. moms, og så betales der en årlig leje for en kommunikationsboks på 365 kr. ex. moms. Vores sidste regnskabshonorar til Ista var på 11.796,05 kr. ex moms. Ved at udskifte målerne vil regnskabshonoraret reduceres til 8.742,60 kr. ex moms årligt.

I bestyrelsen har vi vurderet, at det er fornuftigt allerede nu at udskifte samtlige varmemålere fordi der vil være en mere nøjagtigt aflæsning af varmeforbruget aflæsningen af varme årligt og ved fraflytninger vil være langt smidigere
vi sparer penge på det årlige honorar til Ista vi er på forkant med det kommende lovkrav.

Varmemålerne vil blive udskiftet den 31. maj og 1. juni 2021. 
Kresten Wraae har kontakten med Ista. Medio maj vil Kresten have en plan klar for, hvornår der vil blive skiftet varmemålere i de enkelte lejligheder. Du kan vælge at aflevere din nøgle afmærket med lejlighedsnummer i Krestens postkasse (UE 8, 5. th.) eller selv være hjemme på dagen. Såfremt du afleverer din nøgle til Kresten, sørger Kresten efter endt montage for, at tilbagelevere den udleverede nøgle i din postkasse.

I vedhæftede pdf-fil kan du læse om opmærksomhedspunkter i forbindelse med udskiftning af varmemålere.

Såfremt du har uddybende spørgsmål til denne nyhed, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen@ef-elmebo.dk

De bedste hilsner

Bestyrelsen i EF Elmebo

Undersøgelse af flow-TV behov (YouSee eller lignende)?

indsendt 2. mar. 2021 23.51 af Lars Warberg Peitersen   [ opdateret 3. mar. 2021 02.10 ]

Vi har i foreningen fået en henvendelse fra Yousee, der oplyser, at vores TV-aftale er forældet. Vores nuværende aftale er af Yousee opsagt med virkning fra 30.09.21. Det er muligt for os at indgå en ny foreningsaftale, som tilbyder valgfrihed og fordelagtige priser på tv til alle i vores forening, og som også giver en nem administration.

I bestyrelsen vil vi gerne indlede en dialog med Yousee om de muligheder, en ny foreningsaftale kan tilbyde os. Inden vi indleder den dialog ønsker vi at vide, om der fortsat er behov for en aftale med Yousee om flow-tv? Mange benytter i dag andre muligheder end flow-tv. Såfremt du ikke ønsker mulighed for flow-tv, bedes du venligst skrive det til os på bestyrelsen@ef-elmebo.dk senest den 15. marts. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som, at du er interesseret i fortsat at kunne se flow-tv.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i EF Elmebo

Ekstraordinær og ordinær generalforsamling

indsendt 17. feb. 2021 02.20 af Lars Warberg Peitersen   [ opdateret 17. feb. 2021 02.21 ]

Vi blev desværre grundet Covid-19 nødt til at aflyse den ekstraordinære generalforsamling, der var planlagt til at blive afholdt 12.01.21. Qvortrup har oplyst os, at det er muligt at afholde et beboermøde på ejendommen, hvor der vil kunne stilles spørgsmål til det fremsendte materiale. Efterfølgende vil der kunne afholdes en kort virtuel version af den ekstraordinære generalforsamling. Denne afholdelsesform kræver dog, at alle ejere er indforstået med, at det afholdes på denne måde. I forhold til omfanget af det materiale der skal gennemgås og gennemgang af de økonomiske konsekvenser af de opstillede forslag, har vi i bestyrelsen vurderet, at vi som ejere vil få det bedste udbytte ved, at kunne mødes fysisk som oprindelig planlagt. Derfor afventer vi at forsamlingsforbuddet hæves eller ophæves, og så snart det er muligt, indkaldes der igen til en ekstraordinær generalforsamling.

I forhold til den ordinære generalforsamling har Qvortrup en række anbefalinger bl.a. at udskyde den ordinære generalforsamling til sommeren 2021. Denne anbefaling følger vi i EF Elmebo, og du kan derfor forvente, at der bliver indkaldt til ordinær generalforsamling i sommeren 2021. Du kan læse meget mere om Qvortrups anbefalinger her: https://www.qvortrup-adm.dk/generalforsamlinger_2021/

De bedste hilsner

Bestyrelsen i EF Elmebo
 

RengøringsAgenterne overtager rengøring af trappeopgange

indsendt 15. feb. 2021 02.19 af Lars Warberg Peitersen   [ opdateret 15. feb. 2021 02.19 ]

Kvaliteten af rengøringen af vores trappeopgange har desværre været faldende gennem længere tid. Selv om det er flere gange blevet påpeget overfor Andersen Rengøring, at vi ikke er tilfredse med det arbejde, de udfører, er kvaliteten ikke blevet hævet mærkbart.

Bestyrelsen har derfor undersøgt mulighederne hos andre firmaer. Valget er faldet på RengøringsAgenterne, som er et familieejet lokalt firma med over 25 års erfaring indenfor rengøringsbranchen. Desuden stræber de efter at være meget miljøbevidste, og det er vigtigt for dem at udføre deres rengøring med et minimalt forbrug af kemikalier og vand. Derudover er deres mål, at 85% af alle deres produkter er Svanemærket. Du kan læse meget mere om RengøringsAgenterne på www.ren-agenterne.dk

Vi ser frem til samarbejdet der begynder 1. april 2021.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i EF Elmebo

1-10 of 22