Tove Christensen

Leder og konsulent/underviser

f. 2. marts 1959

Lidt historie og CV:

Jeg har arbejdet sammen med Steen og Lene på Maria Ø igennem nogle år, dels som kursist dels på en fælles workshop. Vi har et fælles fundament i vores tilgang til at arbejde udforskende, nysgerrigt og med stor integritet og respekt overfor det enkelte menneske, selv om vores baggrund og erfaringer er forskellige. Det finder jeg meget berigende og jeg ser frem til at vi kan holde et kursus, der bringer vores forskellige kompetencer i spil, sammen.

Jeg er en erfaren leder der har beskæftiget mig med ledelsesopgaver og udvikling af organisationer siden 1987, i både store og mindre organisationer. Fællesnævneren har altid været ledelse af forandringer, udvikling af organisationen og ledere/ medarbejdere. Med jævne mellemrum har jeg været inviteret til at undervise, afholde kurser for ledere eller stå for strategiske udviklingsprocesser i samarbejde med andre ledere eksternt eller i egen organisation.

I dag er jeg ansat i en stor Socialforvaltning og arbejder med socialt udsatte, hvor den afdeling jeg er leder for, primært har ansvaret for at hjælpe hjemløse væk fra gaden eller fra herberger og krisecentre til et mere værdigt liv i egen bolig og større grad af selvstændighed og livskvalitet. Et meget meningsfuldt arbejde, der kun kan lade sig gøre fordi jeg har en stab af dygtige og engagerede menneske og fordi jeg har en god føling med hvordan de skal ledes. Dog udfordres jeg stadig af at skulle holde mig selv på rette kurs og kunne arbejde med den side af ledelsesopgaven, der handler om konsekvenser af de valg jeg træffer, for mig selv og for medarbejderne og lederkolleger.

Der blæser en konstant strøm af forandringsinitiativer og udviklingsprojekter ind over os i den tid vi lever i. Såvel i private som offentlige organisationer. Min opgave som leder er at navigere i det, skærme medarbejderne mest muligt, involvere dem mest muligt når det er nødvendigt og medvirke til at kvalificere indholdet, når de strategiske eller politiske initiativer skal omsættes fra overordnede målsætninger til implementering i praksis.

I det her spændingsfelt, som jeg tror de fleste ledere og konsulenter kan genkende, står vi ofte alene med spørgsmålet: Hvor er jeg selv, hvordan holder jeg til det, kan jeg bevare min egen integritet og hvordan får jeg involveret og omsat (oversat) de strategiske og politiske intentioner til medarbejderne? Hvad er klogt/ikke klogt at gøre ud fra forskellige perspektiver som mig selv, medarbejderne, lederkolleger, organisationen, civilsamfundet?

Min uddannelsesbaggrund i korte træk:

1986 Autoriseret ergoterapeut

1994 Diplomuddannelse forvaltningshøjskolen i ledelse

2000 HA i organisationsteori

2001 HD projektledelse

2001 -06 Voksenpædagogiske kurser og problembaseret læring

2003 Master i ledelse og organisationspsykologi (MPO)

2005 Certificeret coach v. ICC

2012 Lean – procesledelse i praksis (akademiuddannelse)