АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Відповідно до ст. 42 Закону України Про освіту від 05.09.2017 р. №2145-VIII, академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

1) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

2) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

3) надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

4) контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

5) об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

1) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

2) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

3) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації

Основні засади дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу Вінницького технічного фахового коледжу регламентуються ПОЛОЖЕННЯМ про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти Вінницького технічного фахового коледжу

Академічна доброчесність (презентація).pptx.pdf

  


АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ІНФОГРАФІЦІ


Доброчесність і інфографіці.pdf