Solve the medieval crime

Sabríeu crear un capítol pilot d'una sèrie d'investigació-científica-policial per continuar amb un èxit televisiu a partir de la resolució d'un crim?