Zkušební řád ohařů

Tyto stránky se přednostně věnují ustanovením zkušebního řádu ohařů týkajícím se Memoriálu Karla Podhajského. Najdete zde však i kompaktní podobu zvlášť vyjmuté části druhé Řádu ČMMJ - Zkušební řády ohařů a také kompletní Řád ČMMJ pro zkoušky loveckých psů z výkonu.

V nabídce v horním okraji této stránky vyberte disciplínu, jejíž popis ve zkušebním řádu se vám poté zobrazí. Další možností zobrazení popisu disciplíny je kliknutí na odkaz v soudcovské tabulce na stránce Zkušební řád.

Zhušební řád ČMMJ o Memoriálu Karla Podhajského uvádí: MKP je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR o titul Vítěz MKP. Uspěje-li vítěz v I. ceně, obdrží čekatelství CACIT (čekatelství Mezinárodního šampióna práce. Druhý pes v pořadí, uspěje-li v I. ceně, obdrží čekatelství Res. CACIT. Nejlepší pes plemene v 1. ceně obdrží čekatelství CACT (čekatelství šampióna práce ČR) a druhý nejlepší pes plemene získá čekatelství titulu Res. CACT. Čekatelství CACT a Res. CACT se zadávají pro všechna zúčastněná plemena. Veškeré tituly jsou nenárokové a náleží psům za mimořádný výkon. Je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá, či nikoliv. MKP se zúčastní nejvýše 20 psů (10 psů z ČR a 10 psů ze zahraničí v ideálním případě).

Všichni účastníci MKP mohou pokračovat v soutěži, i když obdrží z některé disciplíny vylučující známku. Měli by odstoupit jen v případě indispozice psa nebo vůdce. Pořadí psů je určováno podle bodů dosažených v jednotlivých cenách, pořadí psů, kteří se nedostanou do ceny, bude určeno podle dosažených bodů.