Zlecenia Kup/Sprzedaj

Przyjmujemy zlecenia kup/sprzedaj

w/g kryterium opartym na przekazywanej przez zlecającego wiedzy, im ta wiedza jest dokładniejsza w przekazie, tym działania Wirtualnego Handlowca są skuteczniejsze a wynik dla Zlecającego zdecydowanie korzystniejszy.

Ważne informacje!!!

Prosimy o zapoznanie się z treścią informacyjną - jak wprowadzać zlecenia, jak przygotowane dla poszczególnych Grup - Dostawców i Odbiorców zlecenia wdrażać i przekształcać w procesy zakupowo - sprzedażowe w Chmurze? Oto przykładowy Formularz odpowiadający za przekazywanie zleceń, prosimy przetestować formularz zanim go wdrożymy w Państwa środowisku ale zanim go przygotujemy i przetestujemy w pierwszej kolejności prosimy skorzystać z tej wiedzy - więcej. Prosimy formularz /Zlecenia/ zawsze uzupełniać bardzo dokładnie, za co już teraz z góry w imieniu DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW tworzących Grupę - wirtualnyhandlowiec24.pl czyli przyjmujących zlecenia serdecznie dziękujemy. Pomoc w wypełnianiu formularza z działu /Zlecenia/ dostępna jest 24h/dobę, 360 dni w roku pod nr. tel. 691476873 - dzwoń teraz. Tych z Państwa, którzy już handlują w Grupie - wirtualnyhandlowiec24.pl prosimy wysyłać zlecenia kup/sprzedaj za pomocą osobistego profilu - dziękujemy.
Uwaga!!! Formularz systemowy odpowiadający za wysyłanie i odbiór zleceń udostępniamy po przeprowadzeniu procesu rejestracji oraz weryfikacji zarejestrowanych Danych podmiotów chcących skorzystać z usług wirtualnyhandlowiec24.pl
Osoby reprezentujące firmy spoza Grupy prosimy w pierwszej kolejności zarejestrować Dane i czekać na dalsze instrukcje.

W jakiej formie przyjmujemy zlecenia?

/Zlecenia/ kup/sprzedaj przyjmujemy za pośrednictwem np., systemowych, branżowych, idealnie dopasowanych do Grupy asortymentowej formularzy zaimplementowanych z Wirtualnymi Magazynami.

Są to formularze odpowiadające za zlecenia od Tych, co już handlują w danej Grupie zakupowo - sprzedażowej. Są spersonalizowane i dostępne tylko dla określonej, docelowej, zarządzającej Magazynem Grupy Osób, jest to Grupa wyselekcjonowanych podmiotów, ściśle zainteresowanych zakupem lub sprzedażą w danym środowisku.

Oto przykład formularza przejmującego zlecenie kupna/sprzedaży np., taśmy pakowej -Vibac.