O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Grupą Osób prowadzących jednoosobowe firmy handlowe.

Jako Grupa współpracujących ze sobą podmiotów, zarządzanych przez ich Właścicieli, pasjonatów handlowania na odległość w Grupie za pośrednictwem sieci Internet, świadczymy sobie na wzajem usługi kup/sprzedaj.
Wspieramy się na wzajem, świadczymy sobie usługi polegające na przyjmowaniu zleceń kup/sprzedaj. Wspólnie dla siebie kupujemy, wspólnie sobie sprzedajemy, pomiędzy sobą handlujemy w Grupie handlujemy24.plPotrzeby Grupy.Potrzeby Grupy są zaspakajane i strategicznie realizowane w/g zasad Turkusowej organizacji. (Turkusi)Turkusowa cywilizacja pracy - pracować inaczej - turkusi - nowatorski model organizacji inspirowany dogmatem - kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości - współpraca on-line.turkusowa struktura organizacji - trudniej ale efektywniej - turkusowe organizacje radzą sobie w biznesie tak samo dobrze, a w niektórych przypadkach nawet lepiej niż firmy zarządzane w tradycyjny sposób. Za szanse rozwojowe postrzega się elastyczne warunki pracy oraz szybki rozwój osobisty samych twórców. Koncepcja turkusowego zarządzania Organizacją wyklucza znaczenie lidera i przywództwa w organizacji. turkusowa kultura jakości - jakość ponad wszystko - zagrożenia - za zagrożenia uznaje się brak poczucia odpowiedzialności za działania jako indywidualnej jednostki, brak uporządkowanej struktury oraz wizji rozwoju firmy. To z kolei może prowadzić do nieładu, a także stwarzać problemy z weryfikowaniem wyników pracy Turkusowe zarządzanie to pojęcie charakteryzujące model zarządzania Organizacją, model w którym stopień świadomości zarządzających jest najbardziej zdecentralizowany i równy u wszystkich członków organizacji. (Wikipedia) W ramach zarządzania Grupą oferujemy usługi zaopatrzenia i zbytu firmom spoza Grupy, oferujemy usługi:- budowania Bazy Wiedzy, budowania wiedzy o rynku, rynek pod kątem zakupów, pod kątem sprzedaży i nie tylko rynek zaopatrzenia i zbytu. Oferujemy też wiedzę szczególną, jak skutecznie rynek budować, oferujemy wiedzę szczególną - dlaczego warto tak właśnie rynek budować? Oferujemy strategię współpracy wypracowaną na podstawie lat doświadczeń ojców założycieli Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl, Wprowadzimy Twoją firmę w Chmurę Google za darmo.


Jakie jeszcze oferujemy usługi?

Oferujemy usługi doradztwa biznesowego.

Oferujemy usługi zewnętrzne kup/sprzedaj. Gdy potrzebujesz kupić, kupimy za Ciebie lub dla Ciebie. Gdy potrzebujesz sprzedać, sprzedamy za Ciebie lub dla Ciebie. Wszystkie usługi świadczymy nieodpłatnie w Grupie - dla zgrupowanych.


Nasze atuty!!!

Nasze atuty.

 • szybkość w reakcji na potrzeby chwili - negocjacje, wycena, zakup, sprzedaż, dostawa.
 • szybkość reakcji na wymagania chwili - dostawa tego samego dnia, (w rejonie), kolejnego dnia na obszarze Polski. W ciągu od 48/godz. na całą Europę

Jakie usługi oferujemy dodatkowo?

 • profesjonalną, bezpieczną i efektywną współpracę w zakresie wymiany informacji,
 • skuteczną współpracę w zakresie efektywnej sprzedaży,
 • skuteczną współpracę w zakresie efektywnych zakupów,
 • wsparcie dla działów sprzedaży oraz działów zakupów,
 • rynek, budowany na fundamentach zaufania i bezpieczeństwa transakcji,
 • spersonalizowany rynek zaopatrzenia i zbytu,
 • narzędzia niezbędne aby skutecznie poinformować, zaprezentować, wynegocjować, kupić lub skutecznie sprzedać.
 • chmura - wprowadzimy Twoją firmę w tajniki działania chmury.

Jakie niesiemy korzyści świadcząc tak rozległe usługi?

Dla DOSTAWCÓW

 • wzrost dochodów poprzez efektywne oszczędzanie w zakresie i pod kątem cen zakupów niezbędników,
 • wzrost obrotów poprzez efektywne działanie w zakresie i pod kątem poziomu wzrostu sprzedaży,
 • niski koszt realizacji celu w zakresie efektywnych działań sprzedażowych,
 • wysoki współczynnik zadowolenia z efektów działania usług w zakresie procesów sprzedażowych.

Dla ODBIORCÓW

 • wzrost dochodów poprzez efektywne oszczędzanie w zakresie i pod kątem cen zakupów towarów handlowych oraz niezbędników,
 • wzrost dochodów poprzez efektywne działanie w zakresie optymalnego zagospodarowania środków płatniczych niezbędnych dla realizacji celów zakupowych,
 • niski koszt realizacji celu w zakresie efektywnych działań pod kątem prowadzenia negocjacji,
 • wysoki współczynnik zadowolenia z efektów działania usług w zakresie procesów zakupowych.

Współpracując w Grupie - wirtualnyhandlowiec24.pl tworzymy wspólnie rynek wiedzy, tworzymy unikatową wiedzę (rynek dla wiedzy szczególnej) oraz tworzymy dla siebie, dla Grupy podmiotów zgrupowanych w około tej Grupy, Grupę a w około Grupy rynek szeroki, rynek zaopatrzenia i szeroki rynek zbytu, przy okazji gdy tworzymy rynek dla siebie (dla zgrupowanych, tworzymy również dla Ciebie bardzo efektywny rynek, tworzymy Grupę, ściśle współpracujących ze sobą umysłów, połączonych poprzez sieć Internet ideą współpracy w Grupie.

Świadczymy sobie wzajemnie niczym nieograniczony rodzaj usług handlowych zakupowo, sprzedażowych, marketingowych, importowo, exportowych.

Zarażamy "handlowaniem w Grupie". Zarażamy ideą współpracy budującą, tworzącą strategię działania, wywołującą "Efekt Skali", gdzie Efektem współpracy jest Grupa i zdobywana przez Grupę szczególna wiedza o otaczającym nas rynku, szybkość jej przetwarzania, docelowy kierunek wykorzystywania, w następstwie zakup, sprzedaż, czyli handel z Grupą w której - Skalą współpracy jest ilość jednorazowego zakupu, cena zakupu oraz poziom sprzedaży.

Aby do Grupy dołączyć, skorzystać z siły Grupy wystarczy się zaprezentować - czyli zarejestrować i czekać na odpowiedź - więcej

W ramach usług, przyjmujemy zlecenia

Przyjmujemy od Dostawców i Odbiorców zlecenia kupna - sprzedaży, towarów, usług lub informacji i przeprowadzamy w imieniu wszystkich zgrupowanych analizę rynku, przetwarzamy dla nich Wiedzę oraz Dane, które implementujemy, następnie przetwarzamy na bazy Danych i archiwizujemy a wszystko po to aby w przyszłości wielokrotnie Dane zebrane i przetworzone wykorzystać dla celów handlowo, szkoleniowo, marketingowo, reklamowych - w ramach działania tylko tej Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl

W codziennej współpracy wykorzystujemy konsolę G/Suite.

Współpracujemy na odległość za pośrednictwem sieci Internet. Jako Grupa integrujemy się i handlujemy w Grupie wykorzystując najnowocześniejsze narzędzia teleinformatyczne oferowane przez firmę Google (konsola G Suite.)

Konsola GSuite - wcześniej Google Apps for Work‎ (Google Apps dla firm), to zintegrowany pakiet właściwie dobranych narzędzi, odpowiednio zaprojektowanych i wykorzystywanych w Grupie, przez Grupę.

Konsola G/Suite, to narzędzia, pakiet narzędzi, który pozwala implementować, integrować, współpracować i zarządzać, oraz budować bez ograniczeń Grupy biznesowe, Grupy handlowców, grupy sprzedawców, Grupy zakupowo - sprzedażowe, tworzyć rynki. G/Suite, to pakiet narzędzi, który umożliwia nam zgrupowanym w Grupie zapraszać do współpracy osoby, ludzi z branży, tworzyć z nimi wspólnie Wiedzę i ją archiwizować, a wszystko po to aby teraz, dziś, jutro, za tydzień, miesiąc i w przyszłości, skuteczniej się w Grupie integrować, rozwijać i przede wszystkim skutecznie dzięki zgromadzonej wiedzy handlować.

Konsola G/Suite, to zbiór aplikacji wspomagających przepływ informacji, to idealne narzędzia do pracy zdalnej w Grupie np. handlowców, pośredników, dostawców i ich odbiorców z Grupą ich klientów, dostawców i odbiorców.

Nasza konsola - więcej