Szkolenia

Aby skutecznie handlować informacją, usługami, czy towarem na odległość, trzeba nieco bardziej się wyedukować a następnie wdrożyć - więcej.

Zanim uzyskasz dostęp do szczegółowych zasobów wiedzy, zanim sprostasz wyzwaniu, zanim udowodnisz, że wiesz, że rozumiesz dlatego skutecznie korzystasz, przeprowadź procedurę wejścia w struktury Grupy.

- REJESTRACJA - jest bezpłatna -

Aby uczestniczyć w szkoleniach dot. Chmury tworzonej dla Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl, poznaj zasady procesu szkoleniowo - wdrożeniowego.

Każdy dzień odpowiada jednemu tematowi szkoleń. Dla przykładu:

Poniedziałek - szkolenie oznaczone nr.1 odbywa się w pokoju Nr. 1

W trakcie tego szkolenia szkolimy z zakresu Chmury Google - szkolimy jak implementować chmurę Google z Chmurą - wirtualnyhandlowiec24.pl

- Wstąp do naszej chmury -


Zakresy tematyczne szkoleń, szczegóły dot. zakresu technik wykorzystywanych w trakcie szkoleń, materiały poglądowe, zestawy praktycznych ćwiczenia, itd, itp., otrzymasz do wdrożenia w trakcie szkolenia, ale tylko wówczas gdy do Grupy dołączysz, dlatego w pierwszej kolejności przeprowadź procedurę wejścia w struktury Grupy.

Rejestruj Dane

W celu ich implementacji z Chmurą Grupy, przekazane Dane zostaną poddane weryfikacji.

Po zweryfikowaniu Danych, otrzymasz wgląd w strukturę szkoleń.

Jak ustawiliśmy grafikę szkoleń?

Szkolenia publiczne - zbiorowe w Grupie publicznej, są generowane w strukturze witryny www.wirtualnyhandlowiec24.pl automatycznie za pośrednictwem filmików - filmiki są dostępne w trybie publicznym - bezpłatnie. Otrzymasz je do wglądu w strukturze Chmury, gdy do Grupy dołączysz i gdy zostanie zaimplementowana indywidualna, spersonalizowana struktura szkoleniowo - wdrożeniowa na Twoim koncie.

Szkolenia płatne - indywidualne.

on-line w Chmurze.

Te szkolenia dot. również wdrożenia. Otrzymasz wiedzę za stosowną opłatą.

Osoby które zadeklarują chęć współpracy w Grupie i do niej dołączą, otrzymają wiedzę nieodpłatnie pod szczególnym warunkiem - rozpoczną długofalową współpracę z Grupą jako Wirtualny Handlowiec w Grupie.

Szkolenie nr. 1 - pokój Nr. 1

Poniedziałek.

Zawsze w poniedziałek i zawsze od godz. 8:00 do godz. 10:00 szkolimy z zakresu ogólnej wiedzy o chmurze Google - Google Suite. Powtórka szkolenia zawsze w poniedziałek od godz. 22:00 do godz. 24:00. Miejsce szkoleń - aplikacja - Meet - znajdziesz ją w swoim środowisku, gdy się zarejestrujesz i otrzymasz spersonalizowany dostęp do własnej struktury. Aby uruchomić proces szkoleniowo - wdrożeniowy, gdy otrzymasz dostęp do struktury, wybierz z listy aplikację Meet właściwy pokój, uruchom, otwórz pokój, skopiuj link z zaproszeniem, wyślij e-mail na adres skrzynki poczt. uslugi@wirtualnyhandlowiec24.pl, ustal godz. szkoleń i zaproś do pokoju prelegenta.

Szkolenie nr. 2 - pokój Nr. 2

Wtorek.

Zawsze we wtorek i zawsze od godz. 8:00 do godz. 10:00.

Powtórka od godz. 22:00 do godz. 24:00

Środowisko szkoleń - aplikacja - Meet, uruchom, otwórz pokój, skopiuj link z zaproszeniem, wyślij e-mail na adres skrzynki poczt. uslugi@wirtualnyhandlowiec24.pl, ustal godz. szkoleń i zaproś do pokoju prelegenta.

Tematem szkolenia jest wiedza jak działa Gmail.

Szkolenie nr. 3 - pokój Nr. 3

Środa

Zawsze w środę i zawsze od godz. 8:00 do godz. 10:00.

Powtórka od godz. 22:00 do godz. 24:00

Środowisko szkoleń - aplikacja - Meet, uruchom, otwórz pokój, skopiuj link z zaproszeniem, wyślij e-mail na adres skrzynki poczt. uslugi@wirtualnyhandlowiec24.pl, ustal godz. szkoleń i zaproś do pokoju prelegenta.

Tematem szkolenia jest narzędzie wizualizacji działań w Chmurze Grupy - Witryny.

Szkolenie nr. 4 - pokój Nr. 4

Czwartek

Zawsze w czwartek od godz. 8:00 do godz. 10:00. Powtórka od godz. 22:00 do godz. 24:00. Środowisko szkoleń - narzędzia - Excel.

Szkolenie nr. 5 - pokój Nr. 5

Piątek. Zawsze w piątek od godz. 8:00 do godz. 10:00. Powtórka od godz. 22:00 do godz. 24:00 Środowisko szkoleń - narzędzia - Dokumenty.

Szkolenie nr. 6 - pokój Nr. 6

Sobota. Zawsze w sobotę od godz. 8:00 do godz. 10:00. Powtórka od godz. 22:00 do godz. 24:00. Środowisko szkoleń - narzędzia - Mapy.

Szkolenie nr. 7 - pokój Nr. 7

Niedziela. Zawsze w niedzielę od godz. 8:00 do godz. 10:00. Powtórka od godz. 22:00 do godz. 24:00. Środowisko szkoleń - narzędzia - Kalendarz.

Terminarz szkoleń.

Terminarz ustawiony jest opcjonalnie i informuje o szkoleniach automatycznie na przydzielony w trakcie weryfikacji Danych adres skrzynki pocztowej. Otrzymasz kalendarium, gdy zarejestrujesz się w Bazie wiedzy Grupy i przejdziesz pozytywnie weryfikację.

Aby dołączyć...Rejestruj Dane.

Akcelerator wiedzy - kalendarium szkoleń.

Po zarejestrowaniu Danych w Bazie wiedzy Grupy otrzymasz indywidualny adres e-mail, który zostanie dołączony do bazy wiedzy Grupy - tablicy ogłoszeń.