Rekiny skuteczności

Uwaga - Chmura Chmur, w chmurze chmur, tworzonych w Chmurze wirtualnyhandlowiec24.pl

Rejestracja...

Zanim klikniesz /Rejestracja/ i dodasz Dane do przetwarzania przez Grupę, koniecznie przeczytaj!

Integrujemy działania Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl wykorzystując narzędzia firmy Google z konsoli - GSuite i tworzymy własną Chmurę - wirtualnyhandlowiec24.pl. Aby z narzędzi konsoli GSuite dostępnych w Chmurze firmy Google skorzystać skutecznie, tym samym skorzystać z mocy Grupy, ze struktury zakupowo - sprzedażowej budowanej dla funkcjonowania Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl, należy już na samym początku zdecydować i wybrać przeglądarkę z której będziemy w Chmurze Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl na co dzień korzystać - więcej

Rejestrator - formularz rejestrujący Dane.

Wypełnij formularz i czekaj na dalsze instrukcje.

Zanim się zarejestrujesz, koniecznie przeczytaj.

Wypełniając poszczególne pola formularza, czytaj zamieszczane w formularzu podpowiedzi, to nasza, całej Grupy gorąca prośba. Czytając podpowiedzi unikasz prostych, jednak w dalszych kontaktach z Chmurą oraz z Grupą dotkliwych błędów.

Pamiętaj!!!

Chmura - wirtualnyhandlowiec24.pl rządzi się własnymi prawami. Jest strukturą wyodrębnioną i nie widoczną w sieci jeśli do Chmury - wirtualnyhandlowiec24.pl nie dołączysz, czyli nie zarejestrujesz Danych i nie poddasz się ich weryfikacji (Dostęp do Chmury otrzymasz wówczas, gdy zostaniesz za ich pośrednictwem zweryfikowanym Użytkownikiem Chmury tworzonej dla Grupy - wirtualnyhandlowic24.pl.)

Komunikacja!!!

Zakładki /Spam/ oraz /Powiadomienia/ występujące w środowisku aplikacji Gmail, (www.gmail.com) często a nawet najczęściej, ustawione opcjonalnie, przejmują korespondencję generowaną w Chmurze, dlatego informujemy - zaglądaj i szukaj tak samo często jak w zakładce /Odebrane/ informacji również w tych zakładkach, szczególnie raportów generowanych i wysyłanych z Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl w trakcie procedury wejścia i już na etapie wdrożenia.

Pierwszy raport dot. rejestracji, widoczny będzie jedynie w zakładce /Powiadomienia/ To ta zakładka przejmuje komunikację z Grupą i w Grupie.

Nie widzisz zakładki /Powiadomienia/? (dot. systemowej aplikacji odpowiadającej za komunikację w Grupie gmail.com)

Opcjonalnie w przeglądarce Chrome zakładka /Powiadomienia/ jest ukryta.

Jak ją uruchomić?

Krok 1. Wybieranie w ustawieniach zakadki /Skonfiguruj pocztę e-mail/

Zakładka /Powiadomienia/ - w ustawieniach poczty Gmail jest opcjonalnie ukryta. Dlatego aby zakładkę uaktywnić (100% powiadomień z Chmury - Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl wpada do zakładki /Powiadomienia/), ustaw z opcjonalnie ukryta na zakładkę opcjonalnie wyświetlaną.

(Pomoc jak ustawić zakładkę /Powiadomienia/ uzyskasz pod nr. tel. - 691476873 - dzwoń teraz.)Za wejście do Grupy nie pobieramy żadnych opłat.

Przekazanie Danych traktujemy w kategoriach informacji niezbędnej do przeprowadzenia pierwszej analizy - kim jesteś, co oferujesz, jakie niesiesz dla Grupy korzyści, czego od Grupy oczekujesz, dlatego na samym początku wymagamy jedynie adresu e-mail, gdyż na tym etapie wdrożenia będzie nam potrzebny jedynie adres skrzynki poczt. dla uruchomienia i przeprowadzenia procedury wejścia w Chmurę Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl.

Rejestruj Dane.

Rejestracja - tu znajdziesz wynik swojej rejestracji, jednak po zweryfikowaniu danych.

Oto przykład odpowiedzi z Grupy gdy już dokonamy rejestracji.

Witamy.

Dziękujemy w imieniu Grupy - wirtualnyhandlowiec24.pl za zaufanie i za wpis do naszej Bazy Głównej.

Szanowny Panie/Pani/ Szanowne Państwo. Aby do Grupy wirtualnyhandlowiec24.pl dołączyć (wejście bezpłatne) należy spełnić kilka prostych, jednak znaczących warunków bo istotnych dla układu współpracy w Grupie.

Oto warunki.

1. Trzeba reprezentować podmiot.

2. Osoba reprezentująca podmiot musi uzyskać pozwolenie od Właściciele aby mogła założyć dla reprezentowanego przez siebie podmiotu konto firmowe na gmail.com

3 Po założeniu konta na gmail.com musi uruchomić w środowisku poczty funkcjonalność - jako aktywną zakładkę /Powiadomienia/

4. Musi przejść krótkie szkolenie i wdrożenie, jak korzystać z Mocy Grupy?

Zatem pytanie - czy przyjmie Pan/ Pani zaproszenie?


Baza wiedzy - Dane przekazywane w drodze rejestracji.

Po zarejestrowaniu Danych, tu sprawdzisz ich poprawność.

Tak będą widzieć Twoje Dane wszyscy zarejestrowani i zweryfikowani DOSTAWCY, ODBIORCY oraz Wirtualni handlowcy, którzy do Grupy zostali dopuszczeni przed Twoją rejestracją, jednak uzyskują dostęp po wnikliwej weryfikacji ich Danych.

Struktura

Baza wiedzy zawiera trzy przekierowania.

Rejestrator - formularz Danych.

Baza Wiedzy - Excel - arkusz z bazą wyświetlanych rekordów

Mapa - Mapa handlowa ukazująca strefę podstawową dla tworzenia wielu struktur - wielu Map handlowych. Obecna widoczna w strukturze Mapa handlowa (upubliczniona) jest zagospodarowana w Dane jako - Demo Mapy upublicznionej.

WIRTUALNY HANDLOWIEC - BAZA WIEDZY

Narzędzia niezbędne do skutecznego handlowania.

W ramach uruchomienia wirtualnego handlowca otrzymasz narzędzia do skutecznego handlowania.

Jednym z narzędzi jest Mapa handlowa. Mapę otrzymują wszyscy w formule dostępu spersonalizowanego, współdzieloną - niepubliczną.

Opis narzędzia współdzielonego niepublicznego.

Mapa handlowa współdzielona, to miejsce spotkań wszystkich Dostawców i Odbiorców oraz Wirtualnych handlowców w danej Grupie.

jest to Mapa ukazująca rynek jakim już zarządzają poszczególne, zintegrowane w układ współpracy Grupy.

Znajdziemy na Mapie kompendium wiedzy o czynnych Wirtualnych handlowcach, handlujących na co dzień we własnych Grupach, kupujących lub sprzedających towar, usługę lub informację.

Na mapach znajdziemy również dane dot. DOSTAWCÓW i ODBIORCÓW danego towaru, czy usługi w danej Grupie.

Oto jedna z takich wirtualnych Grup działających na mapie współdzielonej tworzonej pod kątem potrzeb konkretnej Grupy zakupowo - sprzedażowej.

Mapa ukazuje wiedzę, którą przetwarza Grupa pod potrzeby własne, dla celów handlowych.

Grupa nazywa się - handlujemy24.pl.

organizują i rozwijają Grupę - handlujemy24.pl Wirtualni handlowcy:

Krzysztof i Andrzej, reprezentanci zarządzanych przez siebie firm - Inezia Import-Export oraz Axa Import-Export.

W ramach wspólnych działań zapraszają do współpracy Osoby z którymi ściśle współpracując tworzą Grupę zakupowo - sprzedażową.

Mapa handlowa spersonalizowana.

Mapę otrzymują wszyscy w formule jako - mapa spersonalizowana - niepubliczna - zarządza daną mapą administrator Grupy - osoba wskazana przez Grupę

na takiej mapie nie zobaczymy danych o DOSTAWCACH i Odbiorcach zintegrowanych w tych Grupach pod które podczepiana jest mapa. Zobaczą Dane tylko osoby dopuszczone do jej tworzenia w celach handlowych.

Przykład Mapy spersonalizowanej

Reklama.

Współpraca oparta na reklamie.

Gdy do nas dołączysz, w ramach owocnej współpracy,

Otrzymasz godne miejsce w tworzonym e-katalogu -

Regionalnym Informatorze Usługowo - Handlowym www.wirtualnetargi24.pl

Zaletą e-katalogu jest to, że wpisy implementujesz samodzielnie i w czasie rzeczywistym na podstawie spersonalizowanego dostępu.

Demo - www.wirtualnetargi24.pl