Vragen

Veel gestelde vragen

Wordt de Reeweg Oost onveiliger?

De feitelijke situatie op de Reeweg blijft gelijk aan de situatie op dit moment. De Reeweg is een aantal jaar geleden (ongeveer 7 jaar) opgeknapt en voorzien van aparte rijstroken en aanliggende fietsstroken. De Reeweg is een ontsluitingsweg en de inrichting past daar bij. Uit het verkeersmodel blijkt dat de invoering van éénrichting op het meest zuidelijke deel van de Bankastraat een toename van de verkeer op de Reeweg Oost tot stand brengt. Deze toename is, ter plaatse van de Celebesstraat, 500 motorvoertuigen per etmaal op een werkdag. Gelet op de huidige verkeersintensiteiten kan de Reeweg een dergelijke toename aan zonder dat daar verkeersonveilige situaties bij optreedt.

Wordt de luchtvervuiling groter?

Gezien de concentraties ter plekke zijn er geen overschrijdingen te verwachten van de luchtkwaliteitsnormen (nu niet en in de toekomst niet!). Echter is dit niet volledig onderzocht.

Wordt in - en uitrijden naar de Reeweg Oost bij de Celebesstraat en Riouwstraat gevaarlijk of zelfs onmogelijk?

Het is niet onmogelijk om de Riouwstraat en de Celebesstraat uit te rijden. Op dit moment draait er een tijdelijke verkeersregelinstallatie in het kader van de werkzaamheden aan de Oranjelaan/Oranjepark. Door tijdelijke werkzaamheden kunnen er langere wachtrijen ontstaan op de Reeweg Oost. Wanneer de werkzaamheden zijn afgelopen gaat de volwaardige verkeersregelinstallatie weer draaien. De wachtrijen moeten dan ook weer korter zijn. De uitritten zijn dan niet geblokkeerd. Uitrijden blijft in de toekomst mogelijk.

Wordt de Reeweg Oost nog gevaarlijker voor kinderen op de fiets, die naar school gaan?

De Reeweg Oost maakt onderdeel uit van de hoofdfietsroutes in Dordrecht, maar de Bankastraat is ook onderdeel van deze hoofdfietsstructuur. Op de Reeweg Oost zijn aanliggende fietspaden aangelegd. Hier kunnen fietsers veilig gebruik van maken.

Wordt de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van de winkels aangetast?

Automobilisten worden op het Halmaheiraplein niet meer verleid om de Bankstraat in te rijden en zullen dus eerder geneigd zijn de Reeweg te nemen. Dit kan meer potentiële klanten voor de winkeliers aan de Reeweg opleveren.

Wordt parkeren langs de Reeweg Oost gevaarlijk of onmogelijk?

Door een hogere intensiteit kan het lastiger worden om in- en uit te parkeren, maar dat is zeker niet onmogelijk. De parkeervakken zijn in de lengterichting aangelegd, zodat er altijd voldoende zicht is op het overig verkeer op de Reeweg Oost (ook fietsers). Zodoende kan er ook in de toekomst veilig geparkeerd of weggereden worden.

Wordt al het verkeer naar de Reeweg Oost geleid door het instellen van éénrichtingverkeer op de Bankastraat?

Niet alle verkeerslasten komen voor rekening van de Reeweg Oost. Zoals in het verkeersmodel is berekend blijft het merendeel van het verkeer richting het Halmaheiraplein via de Bankastraat rijden. Andersom zal een deel van het verkeer de ontsluitingsweg kiezen, de Reeweg Oost. Hoe verder van het Halmaheiraplein des te lager de toename in intensiteit is. Deze toename past bij het profiel van de Reeweg Oost en de capaciteit die deze weg kan verwerken. Daarom zijn er ook geen problemen te verwachten met fietsers, uitritten en in-/uitparkeerders.

Waarom geen paaltjes in de weg?

Er staan paaltjes ter hoogte van de Denpasarstraat. Bewoners klagen dat er regelmatig ongelukken mee gebeuren. Onoplettende fietsers rijden er tegenaan. Ze staan nu ook op de fietssuggestiestroken en dat maakt de doorgang te klein.

In het plan zijn daarom geen paaltjes opgenomen.

Waarom dan geen rood-witte paaltjes, die beter zichtbaar zijn?

De gemeente kiest voor zwart-witte paaltjes vanwege het straatbeeld.

Waarom geen drempels, schildpadden of plateaus?

Deze veroorzaken trillingen. In het verleden hebben er plateaus in de Bankastraat gelegen, die tot trillingen en scheuren in de muren leidden. Er zijn daarom geen verhogingen in de weg opgenomen in het plan.

Komen de zebrapaden terug?

In de pdf hieronder wordt aangegeven dat in principe zebrapaden niet thuishoren in een 30 km-gebied. Op verzoek van bewoners is echter besloten dat zebrapaden gehandhaafd blijven bij de kruising met de Adelaarstraat en de Ceramstraat en ook bij De Linde. In de nieuwe ontwerptekening worden deze weer ingetekend.

Komen er overal gelijkwaardige kruisingen?

De zijstraten Denpasarstraat, Medanstraat en Jakartastraat zijn en blijven ongelijkwaardige kruisingen. De Bankastraat is een 30 km weg en de zijstraten behoren bij een erf (15 km/u).


Vragen naar aanleiding van de informatiebijeenkomst

twee kolommenstuk reacties bewoners_ES_CON.docx