Burgerinitiatief

Wat is een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is een manier om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Hiervoor dient een plan ingediend te worden, dat wordt gesteund door middel van minstens 75 handtekeningen van betrokken bewoners.

Het plan, dat wij willen indienen is beschreven onder Het plan.

De realisatie van het plan kost ongeveer € 250.000. Het ontwerp is zo sober mogelijk uitgevoerd. De financiering is gedekt voor € 50.000 en dus vragen wij de gemeente om in de periode tot 2022 een bedrag van € 200.000 in de begroting op te nemen voor de uitvoering.

Met het al beschikbare geld kan een deel al meteen worden uitgevoerd. De rest moet in een later stadium gebeuren.

Het betekent niet dat met het indienen van het burgerinitiatief het plan wordt uitgevoerd. De gemeenteraad moet hier een besluit over nemen.

Wat kunt u doen?

U kunt het plan steunen door uw handtekening en gevraagde persoonsgegevens in te vullen op de folder, die in juni wordt verspreid onder de bewoners van de Bankastraat en de omliggende straten. Vul dit formulier volledig in, want het heeft een juridische status. Niet goed ingevulde formulieren tellen niet mee.

Doe de folder in de antwoordenvelop en doe deze in de brievenbus of de verzameldozen bij De Linde of het Sociaal Wijkteam.