Burgerinitiatief

Wat is een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is een manier om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Hiervoor dient een plan ingediend te worden, dat wordt gesteund door middel van minstens 75 handtekeningen van betrokken bewoners.

Het plan, dat wij willen indienen is beschreven onder Het plan.

De realisatie van het plan kost ongeveer € 250.000. Het ontwerp is zo sober mogelijk uitgevoerd. De financiering is gedekt voor € 50.000 en dus vragen wij de gemeente om in de periode tot 2022 een bedrag van € 200.000 in de begroting op te nemen voor de uitvoering.

Met het al beschikbare geld kan een deel al meteen worden uitgevoerd. De rest moet in een later stadium gebeuren.

Het betekent niet dat met het indienen van het burgerinitiatief het plan wordt uitgevoerd. De gemeenteraad moet hier een besluit over nemen.

Het plan is nog niet in een definitief stadium. Zodra dat wel het geval is zal aan de bewoners worden gevraagd dit burgerinitiatief te steunen.