Bankastraat veilig

Realisatie deel 2

Deel 2 is klaar. Er is inmiddels een evaluatie geweest. Er zijn wat klachten geweest van schade aan geparkeerde auto's doordat te hard en te dicht langs geparkeerde auto's wordt gereden. Automobilisten moeten hun rijgedrag aanpassen aan de nieuwe situatie. Als 30 km per uur wordt gereden wordt de straat veiliger voor fietsers en ontstaat geen schade. Fietsers moeten leren dat ze zich niet van de weg moeten laten drukken. Neem de ruimte als fietser. Je hebt er recht op.

Kijk voor meer informatie over de uitvoering op de website van de gemeente.

Realisatie deel 3

De uitvoering van deel 3 is uitgesteld tot het voorjaar van 2023. Om de wijk bereikbaar te houden zal hiermee pas worden begonnen als de Reigerstraat en Aalscholverstraat aan de beurt zijn geweest voor onderhoud. Het uitstel komt omdat het stukje Ceramstraat tussen Bankastraat en Reeweg Oost bij de planvorming wordt betrokken. Ook de rotonde Ceramstraat-Bankastraat wordt aangepakt. Deze heeft nu nog een inrichting als 50 km rotonde met fietsstroken. Verder wordt het Halmaheiraplein bij de planvorming betrokken. Dit alles kost extra voorbereidingstijd. Het is jammer dat er weer een jaar uitstel is, maar het wachten wordt beloond met een betere inrichting van aanliggende wegen.

Wie zijn wij?

De werkgroep Bankastraat veilig bestaat uit een aantal betrokken bewoners, die in samenwerking met de gemeente Dordrecht een plan ontwikkelt om de inrichting van de Bankastraat zodanig aan te passen dat er minder hard wordt gereden en de hoeveelheid verkeer beter past bij een erftoegangsweg, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden.

Deze maatregelen moeten leiden tot een veiligere leefomgeving, minder geluidsoverlast door snelheidsduivels en minder uitstoot van uitlaatgassen.

Klikostickers

Veilig Verkeer Nederland heeft klikostickers beschikbaar gesteld. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Ze zijn bedoeld voor bewoners, die in de Bankastraat, Vogelbuurt of Indische Buurt Noord wonen.

Plak de sticker aan de zijkant van een afvalcontainer, zodat de sticker vanaf de weg goed zichtbaar is als de kliko langs de weg staat.

Je kunt een sticker gratis afhalen op Bankastraat 263.

Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop van de Oranjelaan fase 2, is afgelopen najaar het eerste deel van de Bankastraat tussen Oranjelaan en Riouwstraat ingericht naar het ontwerp van de werkgroep “BankastraatVeilig”.

Er is gekozen voor een iets duurdere groenvoorziening, waarbij als tegenprestatie het verzoek vanuit de gemeente is, dat de bewoners participeren bij het helpen bij het planten van het groen. Daar is door veel bewoners gehoor aan gegeven.

Met deze groenvoorziening bloeit er vanaf april tot in november iets in de straat, en is er ook wintergroen. Het gaat er prachtig uitzien.