Bankastraat veilig

Realisatie deel 3

Het gaat eindelijk gebeuren. Het laatste deel van de Bankastraat wordt na de bouwvakvakantie opnieuw ingericht. De rotonde in de Ceramstraat en de Ceramstraat zelf worden ook in dezelfde stijl opnieuw ingericht. 

De Bankastraat zal worden heringericht in de periode begin september tot half oktober 2023.

De rotonde met de Ceramstraat zal in de eerste helft van 2024 worden aangepakt. De rijbaan van de rotonde wordt 5,5 meter breed. Er zal een lengtebeperking van 12 meter worden ingesteld voor vrachtwagens. Ondanks de afwijkende vorm van de rotonde blijft dit een rotonde met de bijbehorende verkeersregels.

De gemeente zal de bewoners informeren en er komt een app met actuele informatie.

Er is ook een beplantingsplan gemaakt. Aan de zonzijde komen andere planten dan aan de schaduwzijde. Alle soorten zijn aantrekkelijk voor bijen en de meeste ook voor vlinders. De bloeiperiode varieert van februari tot november. De hoogte van de planten is maximaal een meter, maar gemiddeld is de hoogte 30 tot 60 cm. Niet alleen de nieuwe vakken krijgen planten, maar ook rond de bestaande bomen komen planten. Alle bomen blijven staan en krijgen een behandeling, zodat er meer zuurstof bij de wortels komt.

De parkeervakken worden gemarkeerd. Dit met het ook op mogelijke invoering van vergunningparkeren.

De tekeningen van het definitieve ontwerp kunt u downloaden op de pagina over het plan

Deel 2

Bij de kruising met de Riouwstraat en Adelaarstraat zijn klachten gekomen over schade aan autospiegels. Het verkeer rijdt soms te dicht langs geparkeerde auto's. Daarom zijn in deel 1 en 2 aan beide zijden doorgetrokken witte strepen aangebracht. Dit moet voor een visuele versmalling zorgen en automobilisten erop wijzen niet over de streep te rijden. In deel 3 zal dit ook aangebracht worden langs de parkeervakken. Een extra plantvak bij de Adelaarstraat moet voorkomen dat er op de hoek geparkeerd wordt, waardoor het zicht op de kruising wordt belemmerd.

Wie zijn wij?

De werkgroep Bankastraat veilig bestaat uit een aantal betrokken bewoners, die in samenwerking met de gemeente Dordrecht een plan ontwikkelt om de inrichting van de Bankastraat zodanig aan te passen dat er minder hard wordt gereden en de hoeveelheid verkeer beter past bij een erftoegangsweg, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden.

Deze maatregelen moeten leiden tot een veiligere leefomgeving, minder geluidsoverlast door snelheidsduivels en minder uitstoot van uitlaatgassen.

Klikostickers

Veilig Verkeer Nederland heeft klikostickers beschikbaar gesteld. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Ze zijn bedoeld voor bewoners, die in de Bankastraat, Vogelbuurt of Indische Buurt Noord wonen.

Plak de sticker aan de zijkant van een afvalcontainer, zodat de sticker vanaf de weg goed zichtbaar is als de kliko langs de weg staat.

Je kunt een sticker gratis afhalen op Bankastraat 263.

Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop van de Oranjelaan fase 2, is afgelopen najaar het eerste deel van de Bankastraat tussen Oranjelaan en Riouwstraat ingericht naar het ontwerp van de werkgroep “BankastraatVeilig”. 

Er is gekozen voor een iets duurdere groenvoorziening, waarbij als tegenprestatie het verzoek vanuit de gemeente is, dat de bewoners participeren bij het helpen bij het planten van het groen. Daar is door veel bewoners gehoor aan gegeven.

Met deze groenvoorziening bloeit er vanaf april tot in november iets in de straat, en is er ook wintergroen. Het gaat er prachtig uitzien.