Bankastraat veilig

Laatste nieuws

Op dinsdag 15 mei om 19:30 uur zal in De Linde een informatieve bijeenkomst worden gehouden over de herinrichting van de Indische Buurt Noord en de Bankastraat. Bewoners van de wijk hebben hiervoor een uitnodiging gekregen.

Er zal volop gelegenheid zijn over alle voor- en nadelen van het plan van gedachten te wisselen.

Wie zijn wij?

De werkgroep Bankastraat veilig bestaat uit een aantal betrokken bewoners, die in samenwerking met de gemeente Dordrecht een plan ontwikkelt om de inrichting van de Bankastraat zodanig aan te passen dat er minder hard wordt gereden en de hoeveelheid verkeer beter past bij een erftoegangsweg, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden.

Deze maatregelen moeten leiden tot een veiligere leefomgeving, minder geluidsoverlast door snelheidsduivels en minder uitstoot van uitlaatgassen.