Bankastraat veilig

Afsluiting wantijbrug

Vanaf 19 januari 2020 zal de Wantijbrug voor een periode van 10 weken worden afgesloten. Dit is nodig omdat de staat van de brug slechter is dan gedacht.

Dit betekent dat het verkeer wordt omgeleid, o.a. via de Reeweg-Oost en de Oranjelaan. Er wordt een grote drukte verwacht. Om te voorkomen dat de Bankastraat helemaal vast komt te staan en het Vogelplein niet meer goed bereikbaar wordt heeft de gemeente besloten om de inrijdmogelijkheden naar de Bankastraat te beperken.

Zo is het gedurende de afsluiting niet mogelijk om linksaf te slaan vanaf de Oranjelaan naar de Bankastraat. Rechtdoor rijden vanaf de Stooplaan kan ook niet.

Verder wordt de Bankastraat afgesloten voor inrijdend verkeer bij het Halmaheiraplein. Uitrijden kan wel.

Ondanks dat moeten wij rekening houden met veel extra verkeer in de Bankastraat.

Het realiseren van de versmalling in deel 2 zal om die reden ook even worden uitgesteld.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Klik hier voor een leuke actie van de Fietsersbond.

De gemeenteraad wil geld vrijmaken voor realisatie deel 3

Op 18 juni 2019 is het burgerinitiatief behandeld in de commissie fysiek. De reacties waren positief. Er is ook een positief advies van B&W.

De gemeenteraad is gevraagd om 4 ton beschikbaar te stellen voor deel 3. Dit zal in de kadernota van 2021 opgenomen moeten gaan worden. Als dat geld er inderdaad komt kan deel 3 worden uitgevoerd in 2021.

De financiering van deel 2 is rond. Realisatie gaat plaatsvinden in 2020. Het plan zal naar aanleiding van opmerkingen van bewoners nog iets worden aangepast. Het betreft dan vooral de plaats van de groenstroken, zodat er ruimte is bij de brandgangen voor fietsers en containers.

Wie zijn wij?

De werkgroep Bankastraat veilig bestaat uit een aantal betrokken bewoners, die in samenwerking met de gemeente Dordrecht een plan ontwikkelt om de inrichting van de Bankastraat zodanig aan te passen dat er minder hard wordt gereden en de hoeveelheid verkeer beter past bij een erftoegangsweg, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden.

Deze maatregelen moeten leiden tot een veiligere leefomgeving, minder geluidsoverlast door snelheidsduivels en minder uitstoot van uitlaatgassen.

Klikostickers

Veilig Verkeer Nederland heeft klikostickers beschikbaar gesteld. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Ze zijn bedoeld voor bewoners, die in de Bankastraat, Vogelbuurt of Indische Buurt Noord wonen.

Plak de sticker aan de zijkant van een afvalcontainer, zodat de sticker vanaf de weg goed zichtbaar is als de kliko langs de weg staat.

Je kunt een sticker gratis afhalen op Bankastraat 263.

Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop van de Oranjelaan fase 2, is afgelopen najaar het eerste deel van de Bankastraat tussen Oranjelaan en Riouwstraat ingericht naar het ontwerp van de werkgroep “BankastraatVeilig”.

Er is gekozen voor een iets duurdere groenvoorziening, waarbij als tegenprestatie het verzoek vanuit de gemeente is, dat de bewoners participeren bij het helpen bij het planten van het groen. Daar is door veel bewoners gehoor aan gegeven.

Met deze groenvoorziening bloeit er vanaf april tot in november iets in de straat, en is er ook wintergroen. Het gaat er prachtig uitzien.