Bankastraat veilig

Laatste nieuws

27-02-2019

Het eerste deel van de Bankastraat is gerealiseerd. Op 9 maart hebben de bewoners de beplanting in de grond gezet.

De tekeningen voor deel 2 en 3 zijn gemaakt. Kijk onder Het plan voor het nieuwe ontwerp.


4 april 2019

17:30-19:30 uur

Informatieavond in De Linde

met een presentatie van de nieuwe ontwerpen

Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop van de Oranjelaan fase 2, is afgelopen najaar het eerste deel van de Bankastraat tussen Oranjelaan en Riouwstraat naar een “BankastraatVeilig” gerealiseerd.

Dit deel van de Bankastraat is bijna gereed, alleen de groenstroken moeten nog worden gevuld met planten en bomen.

Afgelopen periode heeft de gemeente het groenplan in samenwerking met de werkgroep uitgewerkt.

In de samenwerking is gekozen voor een iets duurdere groenvoorziening, waarbij als tegenprestatie het verzoek vanuit de gemeente is, dat de bewoners participeren bij het helpen bij het planten van het groen.

Met deze groenvoorziening bloeit er vanaf april tot in november iets in de straat, en is er ook wintergroen. Het gaat er prachtig uitzien.

Wie zijn wij?

De werkgroep Bankastraat veilig bestaat uit een aantal betrokken bewoners, die in samenwerking met de gemeente Dordrecht een plan ontwikkelt om de inrichting van de Bankastraat zodanig aan te passen dat er minder hard wordt gereden en de hoeveelheid verkeer beter past bij een erftoegangsweg, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden.

Deze maatregelen moeten leiden tot een veiligere leefomgeving, minder geluidsoverlast door snelheidsduivels en minder uitstoot van uitlaatgassen.

Klikostickers

Veilig Verkeer Nederland heeft klikostickers beschikbaar gesteld. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Ze zijn bedoeld voor bewoners, die in de Bankastraat, Vogelbuurt of Indische Buurt Noord wonen.

Plak de sticker aan de zijkant van een afvalcontainer, zodat de sticker vanaf de weg goed zichtbaar is als de kliko langs de weg staat.

Je kunt een sticker gratis afhalen op Bankastraat 263.