Bankastraat veilig

De gemeenteraad wil geld vrijmaken voor realisatie deel 3


Op 18 juni 2019 is het burgerinitiatief behandeld in de commissie fysiek. De reacties waren positief. Er is ook een positief advies van B&W.

De gemeenteraad is gevraagd om 4 ton beschikbaar te stellen voor deel 3. Dit zal in de kadernota van 2021 opgenomen moeten gaan worden. Als dat geld er inderdaad komt kan deel 3 worden uitgevoerd in 2021.

De financiering van deel 2 is rond. Realisatie gaat plaatsvinden in het begin van 2020. Het plan zal naar aanleiding van opmerkingen van bewoners nog iets worden aangepast. Het betreft dan vooral de plaats van de groenstroken, zodat er ruimte is bij de brandgangen voor fietsers en containers.

Wie zijn wij?

De werkgroep Bankastraat veilig bestaat uit een aantal betrokken bewoners, die in samenwerking met de gemeente Dordrecht een plan ontwikkelt om de inrichting van de Bankastraat zodanig aan te passen dat er minder hard wordt gereden en de hoeveelheid verkeer beter past bij een erftoegangsweg, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden.

Deze maatregelen moeten leiden tot een veiligere leefomgeving, minder geluidsoverlast door snelheidsduivels en minder uitstoot van uitlaatgassen.

Klikostickers

Veilig Verkeer Nederland heeft klikostickers beschikbaar gesteld. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Ze zijn bedoeld voor bewoners, die in de Bankastraat, Vogelbuurt of Indische Buurt Noord wonen.

Plak de sticker aan de zijkant van een afvalcontainer, zodat de sticker vanaf de weg goed zichtbaar is als de kliko langs de weg staat.

Je kunt een sticker gratis afhalen op Bankastraat 263.

Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop van de Oranjelaan fase 2, is afgelopen najaar het eerste deel van de Bankastraat tussen Oranjelaan en Riouwstraat ingericht naar het ontwerp van de werkgroep “BankastraatVeilig”.

Er is gekozen voor een iets duurdere groenvoorziening, waarbij als tegenprestatie het verzoek vanuit de gemeente is, dat de bewoners participeren bij het helpen bij het planten van het groen. Daar is door veel bewoners gehoor aan gegeven.

Met deze groenvoorziening bloeit er vanaf april tot in november iets in de straat, en is er ook wintergroen. Het gaat er prachtig uitzien.