Bankastraat veilig

Realisatie deel 3

Het gaat eindelijk gebeuren. Het laatste deel van de Bankastraat wordt dit voorjaar opnieuw ingericht. De rotonde in de Ceramstraat en de Ceramstraat zelf worden ook in dezelfde stijl opnieuw ingericht. Alleen het stukje Ceramstraat tussen Bankastraat en Reeweg Oost is nog even onzeker, maar zal uiteindelijk ook aan de beurt komen.

Bewonersavond

Op 25 januari 2023 is er een bewonersavond gehouden, waar nog wat opmerkingen geplaatst zijn. Zo is er verzocht om zebrapaden bij de rotonde Ceramstraat/Bankastraat.

De tekeningen van het voorlopig ontwerp kunt u downloaden op de pagina over het plan.

Helaas is er weer sprake van uitstel van de uitvoering. Er wordt nu pas na de bouwvakvakantie van 2023 gestart met de realisatie.

Wie zijn wij?

De werkgroep Bankastraat veilig bestaat uit een aantal betrokken bewoners, die in samenwerking met de gemeente Dordrecht een plan ontwikkelt om de inrichting van de Bankastraat zodanig aan te passen dat er minder hard wordt gereden en de hoeveelheid verkeer beter past bij een erftoegangsweg, waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden.

Deze maatregelen moeten leiden tot een veiligere leefomgeving, minder geluidsoverlast door snelheidsduivels en minder uitstoot van uitlaatgassen.

Klikostickers

Veilig Verkeer Nederland heeft klikostickers beschikbaar gesteld. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Ze zijn bedoeld voor bewoners, die in de Bankastraat, Vogelbuurt of Indische Buurt Noord wonen.

Plak de sticker aan de zijkant van een afvalcontainer, zodat de sticker vanaf de weg goed zichtbaar is als de kliko langs de weg staat.

Je kunt een sticker gratis afhalen op Bankastraat 263.

Door samenwerking en ondersteuning vanuit de gemeente én het voorspoedig verloop van de Oranjelaan fase 2, is afgelopen najaar het eerste deel van de Bankastraat tussen Oranjelaan en Riouwstraat ingericht naar het ontwerp van de werkgroep “BankastraatVeilig”.

Er is gekozen voor een iets duurdere groenvoorziening, waarbij als tegenprestatie het verzoek vanuit de gemeente is, dat de bewoners participeren bij het helpen bij het planten van het groen. Daar is door veel bewoners gehoor aan gegeven.

Met deze groenvoorziening bloeit er vanaf april tot in november iets in de straat, en is er ook wintergroen. Het gaat er prachtig uitzien.