Terugblik

Even wat voorgeschiedenis

Wij beginnen in 2005. De Bankastraat werd ingericht als 30-km straat met zogenaamde plateaus bij de kruisingen, die het verkeer deed afremmen, maar er gebeurde meer; trillingen!

Bij iedere auto en zeker bij een zware, schudden de huizen. De kopjes rammelden in de kasten en er kwamen zelfs hier en daar scheuren in de muren.

De straat lag in het gebied, waar de grondwaterstand werd gemonitord i.v.m. paalrot. Uit die monitoring bleek dat de grondwaterstand soms te laag was in een droge periode. De schuldige was snel gevonden. Het riool lekte aan alle kanten en moest worden vervangen. Het was meteen de gelegenheid de vervloekte plateaus te verwijderen.

Nadat het riool was vervangen in 2007 lag er weer een vlakke, maar brede weg met een asmarkering in het midden. Een racebaan was geboren.

Bewonersgroep Bankastraat

In 2014 zijn de bewoners het helemaal zat. Automobilisten durven de zijstraten niet zonder meer uit te rijden, terwijl verkeer van rechts voorrang hoort te hebben. Er wordt met hoge snelheid door de straat geracet, waarbij een snelheid van meer dan 70 km per uur voor sommigen normaal lijkt te zijn. De straat is ingericht als grijze weg. Dit betekent dat er wel een bordje 30 aan het begin van de weg staat, maar verder nodigt de weg uit tot gas geven.

Enkele bewoners doen in de hele straat flyers in de brievenbus met enkele voorstellen om met weinig geld de inrichting te verbeteren. Het levert veel positieve reacties op en er wordt een bewonersgroep opgericht.

Er worden contacten met de gemeente gelegd. Er lijkt veel bereidwilligheid bij de gemeente te zijn, maar de voorgestelde maatregelen stuiten steeds op allerlei bezwaren. Geld is er daar één van.

Daarnaast worden contacten gelegd met de politie en Veilig Verkeer Nederland. Experts van VVN schrijven in 2015 een adviesrapport, dat naar de gemeente wordt gestuurd. VVN constateert dat de inrichting niet voldoet aan de eisen voor een 30-km weg en stelt maatregelen voor als pianobelijning bij de kruispunten, een betere markering van het 30 km gebied, versmallingen en verschijnborden. Het probleem van het ontbreken van financiële middelen is echter nog niet opgelost.

Eind 2015 wordt een wijkwens ingediend. Deze wordt opgepakt door de gemeentelijke politiek in het kader van ideeën uit de stad.

Ondertussen worden enkele acties georganiseerd in samenwerking met VVN, zoals een actie met klikostickers, een lasergunactie en een remwegdemonstratie. Het levert veel publiciteit op en de politiek ontgaat dit alles ook niet. Iedereen raakt er langzamerhand van doordrongen dat het ons ernst is.

Placemakingproject

De oplossing blijkt niet eenvoudig. Om met Johan Cruijff te spreken: "Elk voordeel heb se nadeel". Er is inmiddels € 10.000 toegezegd uit het potje van ideeën uit de stad, maar daar doe je weinig mee.

De gemeente stelt voor een placemakingproject te starten. Het idee is dat bewoners zelf met ondersteuning van de gemeente een plan ontwikkelen, dat een breed draagvlak heeft, uitvoerbaar is en het gewenste resultaat oplevert.

In februari 2017 vindt er een oriënterend gesprek plaats tussen gemeente en de bewonersgroep. Helaas komt het project daarna niet van de grond. In september wordt het toch weer opgepakt. Er wordt een bewonersbijeenkomst in De Linde gehouden. Dat levert een flinke lijst met bewoners op uit diverse straten in de omgeving, die mee willen denken en werken aan een oplossing.

Dat er iets moet gebeuren aan de verkeerssituatie is in het filmpje hieronder te zien.