Uvod u arhitekturu računara

Sajt je namenjen učenicima 1.razreda Tehničke škole, smer elektrotehničar računara i svima koji žele da nešto više saznaju o arhitekturi računara koji je postao naša svakodnevica i ispunjava gotovi svaki segment našeg života.

Stranice uređuje predmetni nastavnik Marija Pešić.

Korišćena literatura, skripta Računarski hardver, autor Robert Pap, Wikipedia.