®

Samen met je schoolteam op weg naar positief gedrag


Time-In staat voor een kwaliteitsvolle, procesmatige en diepgaande aanpak, volledig uitgewerkt op maat van de school. Dit als randvoorwaarde voor een duurzaam zorgbeleid.

Over geïntegreerd zorgbeleid en omgaan met gedrags- en emotionele problemen op school via Time-In:


"Integratief werken heeft soms de bijklank dat er van alles wat is, waar zaken in het los zand-perspectief naast elkaar worden gezet. Hier wordt cement gebruikt. Een aantal combineerbare theoretische kaders vormen de aanloop tot een bevattelijke, overdraagbare en vooral toepasbare methodiek."

© 2015