Doelstelling Stichting Taizé Helvoirt

De stichting heeft ten doel: mensen in contact brengen met God en met elkaar gericht op verzoening, innerlijke vrede en bezieling en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen en organiseren van oecumenische Taizé-vieringen.