ANBI (schenkingen en giften)

Stichting Taizé Helvoirt heeft de ANBI status

De belastingdienst merkt de Stichting Taizé Helvoirt aan als een stichting met een algemeen nut beogende doelstelling.

KvK: 71880275

RSIN of fiscaal nummer 858885839

IBAN: NL 73 RABO 0330 9747 69

Vrijstelling bij nalatenschap van successierecht en schenkingsrecht

De ANBI-status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is namelijk vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij schenkingen en giften.

Bovendien kan diegene, die een schenking of een gift doet aan een ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift als persoonsgebonden aftrekpost opvoeren in zijn aangifte inkomstenbelasting. Voor gewone giften gelden wel drempelbedragen, terwijl periodieke giften onder voorwaarden in zijn geheel aftrekbaar zijn. U kunt hierover meer lezen op belastingdienst.nl