Bestuur Stichting Taizé Helvoirt

Samenstelling bestuur

  • Anton Klerx, voorzitter
  • Ria Klerx-Leltz, secretaris
  • Lodewijk van Wingerden, penningmeester
  • James Gerald Joseph, bestuurslid
  • Marianne Koelewijn-Zeelenberg, bestuurslid
  • Antoon van Uden, bestuurslid

Beloningsbeleid

In artikel 4.6 van de statuten van de stichting staat hierover het volgende: ‘De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’