Bestuur Stichting Taizé Helvoirt

Samenstelling bestuur

Beloningsbeleid

In artikel 4.6 van de statuten van de stichting staat hierover het volgende: ‘De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.’