Over ons

Sinds 16 maart 2016 zijn wij ons gaan verdiepen in het onderwerp zomertijd-wintertijd. Waarom hebben we een zomertijd en wintertijd? Sommige mensen om ons heen gaven aan veel last te hebben van het verzetten van de klok, vooral in het voorjaar. Sommigen gaven aan de hele periode, 7 maanden lang, niet te wennen aan het vervroegde dagritme. Wij zijn toen een website (nu: www.standaardtijd.nl), Facebookpagina en Twitter account begonnen met als doel om op 'altijd wintertijd' over te gaan in Nederland en in heel Europa.

Wij zijn het echtpaar Bud Zwamborn en Alexandra Freij, inmiddels experts op het gebied van 'zomertijd' en 'wintertijd'. We hebben het nu liever niet meer over deze begrippen, maar praten we over standaardtijd+1 (voor Nederland: Oost Europese Tijd) en standaardtijd (voor Nederland: Midden Europese Tijd).

Wij werken binnen Nederland en over de grens samen met andere experts op het gebied van standaardtijd - standaardtijd+1. De vakgebieden en motivaties lopen uiteen van onder andere chronobiologie, geschiedkunde, astrofysica, psychologie, geneeskunde, journalistiek tot politiek. We informeren het publiek via sociale media en onze website door artikelen, wetenschappelijke onderzoeken, educatieve filmpjes en politieke stukken te delen. Voordat we dit doen lezen, bekijken en becommentariëren we alle informatie om het toegankelijk te maken voor iedereen en om eventuele fouten recht te zetten (extreem voorbeeld, echt geuit door een politicus: "wij willen 'zomertijd', want wij zijn vrolijke mensen", alsof de stand van de klok niet alleen ons dagritme, maar ook onze stemming bepaalt. Bovendien zou het dan door slaaptekort juist andersom zijn en zou je standaardtijd prefereren als je een vrolijk mens bent!).

We bedenken alternatieve termen voor de bevooroordeelde terminologie 'zomertijd' en 'wintertijd', zoals gekscherend (maar onderbouwd) Absurditijd voor de 'zomertijd', onze 7 maanden Oost Europese Tijd van eind maart tot eind oktober. We hebben ook de tegenhanger bedacht: Gezondtijd! Dit staat voor de gezondste opties van de tijdzones, bij voorkeur de tijdzone van de dichtstbijzijnde meridiaan. Voor Nederland is dat West Europese Tijd (onze 'eigen' tijd, qua ligging). Bovendien geven we gevraagd en ongevraagd advies aan politici zoals aan Europarlementariërs zoals Frau Müller, Herr Altmaier, Annie Schreijer-Pierik, commissies, ministeries, regeringsleiders, Tweede Kamerleden en ministers.

Alexandra Freij heeft als expert deelgenomen aan de expertmeeting 'zomertijd' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vrijdag 12 oktober 2018. Download via deze pagina het verslag van de expertmeeting met het standpunt van Standaardtijd (voorheen 'altijd wintertijd').

We maken internationale teksten toegankelijk door een Nederlandse samenvatting van én onze toelichting op vooral Duitse en Engelse journalistieke en politieke teksten te vermelden. Bovendien weten we daarmee internationaal de samenwerking op te zoeken, uit te breiden en te onderhouden.

Al deze activiteiten hebben als doel om in één klap de volksgezondheid te verbeteren. Dit kan door de juiste tijdzone gedurende het hele jaar aan te houden. Wil je ons steunen door ons te volgen, onze doelen naar anderen uit te dragen en informatie te delen met elkaar en met ons? Graag! Zonder jullie steun zijn we nergens. Onze activiteiten kosten tijd, energie en natuurlijk ook geld. Tot nu toe hebben we helemaal geen financiering gehad om dit werk te doen. We maken kosten aan onze website (onder andere domeinnamen, het in de lucht houden van de website, e-mail adres, telefoonkosten en reiskosten). Met voldoende financiering doen we ook graag aanvullend (literatuur)onderzoek om daarmee de politiek nog duidelijker te laten zien waarom we voor Gezondtijd moeten kiezen.

Zie hieronder onze bankgegevens voor giften: