De klok een uur vooruit, wat gebeurt er?

Presentatie overgang wintertijd naar zomertijd