Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukiHyvinvointiyhtymä tuottaa toiminta-alueellaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen palvelun. Perustoimeentulotuen käsittely on siirtynyt 1.1.2017 alkaen Kelaan. Hyvinvointiyhtymän hallituksen vahvistamien toimeentulotuen soveltamisohjeiden mukainen täydentävän toimeentulotuen käsittely on keskitetty työikäisten palveluihin asiakasohjauksen ja taloudellisen tuen yksikköön.

Taloudellisen tuen tiimissä työskentelee 12 palvelusihteeriä ja yksi johtava sosiaalityöntekijä. Tiimin tehtäviin kuuluu myös välitystiliasiakkaiden rahavarojen hoito keskitetysti koko hyvinvointiyhtymän alueella.

Täydentävää toimeentulotukea erityismenoihin

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää silloin, kun asiakkaalla erityismenoja ja perustoimeentulotuen myöntäminen ei riitä turvaamaan asiakkaan toimeentuloa toimeentulotukilaissa tarkoitetulla tavalla. Menon, johon täydentävää toimeentulotukea haetaan, ei tarvitse itsessään olla erityinen, vaan menon erityisyys arvioidaan suhteessa toimeentulotuen hakijan tai perheen tilanteeseen.

Ehkäisevää toimeentulotukea asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan

Asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen pohjautuvat harkinnan perusteella myönnettävä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki käsitellään omatyöntekijöiden (sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät) toimesta siellä yksikössä, missä asiakkaan sosiaalityö järjestetään. Asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen perustuvaa toimeentulotukea myönnetään siis työikäisten palveluissa, lapsiperhepalveluissa sekä 1.1.2018 alkaen myös ikääntyneiden palveluissa ja kuntoutuksessa.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevä toimeentulotuki on riippumaton siitä, onko henkilö tai perhe oikeutettu perustoimeentulotukeen. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää siis myös tilanteissa, joissa asiakkaalla ei ole toimeentulotukilaskelman perusteella ole oikeutta varsinaiseen (perus- ja täydentävä toimeentulotuki) toimeentulotukeen. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen perusteista päättää kunta (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä).

Kuva: PixabayToimeentulotuen soveltamisohjeet 01012017 alk.pdf