Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polku

Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polku - tilastoyhteenveto heinä - lokakuu 2017

Aiemmin entisen Aavan kuntien alueella toiminut Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polku laajeni 1.7.2017 alkaen palvelemaan koko Hyvinvointiyhtymän aluetta. Elokuun loppuun asti Polun palvelupisteet sijaitsivat Nastolassa ja Orimattilassa. Syyskuun alusta Polku muutti Lahden kaupunginsairaalan uudistettuihin tiloihin. Polussa työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa ja yksi määräaikainen palvelusihteeri.


Ohjauksen ja neuvonnan kysyntä kasvaa

Syksyn aikana Polun yhteydenotot ovat olleet nopeassa kasvussa. Yleisin yhteydenottotapa on puhelu, mutta vähitellen myös käynnit ovat lisääntymässä. Marraskuusta lähtien Polku palvelee myös sähköisesti, kun chat -palvelu otettiin käyttöön.


Polun yhteydenotot heinä - lokakuu 2017

Asiakasta ei luukuteta

Polun toiminta-ajatus on, että asiakasta ei tarpeettomasti ohjata muualle vaan asiat ratkaistaan Polun ohjauksella ja neuvonnalla aina, kun arvioidaan sen olevan asiakkaan palvelutarpeen kannalta riittävää ja mahdollista. Polussa ratkaistujen asioiden osuus on kasvussa.


Mikäli asia ei ratkea Polussa, välitetään asia hoidettavaksi sille taholle, jolle se kuuluu. Tällöinkin asiakkaan ”pompottelua” vältetään esim. siten, että välitetään asia sekä asiakkaan soittopyyntö sille taholle, joka asian pystyy hoitamaan. Polusta muualle ohjatuista asiakkaista suurin osa on ohjattu Työikäisten palveluihin.
Kuviossa esitetyt palvelut vasemmalta oikealle: työikäisten palvelut, lapsiperhepalvelut, ikääntyneiden palvelut, vammaispalvelut, tervedenhuolto ja psykososiaaliset palvelut. Saat lisätietoa viemällä hiiren kuvion päälle.

Useimmiten asiakas itse ottaa yhteyttä

Polkuun ottavat eniten yhteyttä asiakkaat itse. Toiseksi eniten yhteydenottoja tulee omaisilta. Terveydenhuollosta yhteydenottoja on toistaiseksi tullut vain vähän, n. 2 / kuukausi. Yhteydenottoja tulee lukuisilta eri tahoilta. Kaaviossa esitettyjen lisäksi Polkuun on esim. lokakuussa ottanut yhteyttä myös poliisi, sosiaalipäivystys, Te-toimisto ja edunvalvoja.


Yhteydenottojen syynä useimmiten taloudellinen tilanne

Yhteydenottojen suurin yksittäinen syy on taloudellinen tilanne. Yhteystietojen tiedustelu sekä päihde- ja mielenterveysongelmat yhteydenoton syinä ovat lisääntyneet. Vammaispalvelujen tarpeesta johtuvat yhteydenotot puolestaan ovat vähentyneet, koska Hyvinvointiyhtymän käytäntöjä on uudistettu.

Kuviossa esitetyt yhteydenottosyyt vasemmalta oikealle: taloudellinen tilanne, yhteystietojen tiedustelu, asunnottomuus ja häätöuhka, ikäihmisen palvelutarve, lapsiperheen palvelutarve, vammaispalvelujen tarve, päihde- ja mielenterveysongelmat. Saat lisätietoa viemällä hiiren kuvion päälle.