Sosiaalinen luototus


Sosiaalinen luotto on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä, ylivelkaantumista ja niiden aiheuttamia haittoja sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista. Sosiaalinen luotto voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa, vähävaraisuutensa tai muun perustellun syyn vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada kohtuuehtoista luottoa ja, jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Hyvinvointiyhtymässä sosiaalinen luototuksen palvelua järjestetään tällä hetkellä lahtelaisille asiakkaille. Hyvinvointiyhtymässä valmistellaan sosiaalisen luototuksen palvelun laajentamista koko hyvinvointiyhtymän alueelle vuoden 2018 aikana.

Luoton lisäksi taloudellista neuvontaa ja ohjausta

Sosiaalisen luoton myöntämisessä tehdään tarpeen mukaan laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen (esim. sosiaalityö ja talous- ja velkaneuvonnan) kanssa. Sosiaalisen luoton hakijoille järjestetään taloudellista neuvontaa ja ohjausta osana lainan myöntämiseen liittyvää valmistelua sekä takaisinmaksuajan kuluessa. Joissakin tapauksissa neuvontaa ja ohjausta voidaan edellyttää lainan myöntämisen ehtona.

Sosiaalisen luoton saajalla tulee olla kyky suoriutua velan maksusta ja hänellä tulee olla maksuvaraa velan hoitamiseksi. Sosiaalista luottoa myönnetään vähintään 200 euroa ja enintään 10 000 euroa. Sosiaalisesta luotosta peritään luotonsaajalta korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko (1.11.2017 korko 0 %). Luoton takaisinmaksuaika on enintään 8 vuotta ja se määräytyy luotonsaajan maksukyvyn mukaan. Takaisinmaksuerä on vähintään 20 euroa kuukaudessa sisältäen lyhennyksen ja koron.

Sosiaalista luottoa moniin tarkoituksiin

Hyvinvointiyhtymän hallitus on päättänyt, että yhtymässä sosiaalista luottoa voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

 • kodin hankinnat
 • pienet kodin muutostyöt
 • asumisen turvaaminen
 • työllistymisen tukeminen
 • kuntoutumisen tukeminen
 • velkakierteen katkaiseminen
 • talouden hallintaan saattaminen
 • sosiaalisen kriisin ylittäminen
 • terveydenhuoltokulut
 • pienyritystoiminnan tukeminen
 • opiskelun turvaaminen tai
 • muu hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttava meno.

"Hyvinvointiyhtymässä valmistellaan sosiaalisen luototuksen palvelun laajentamista koko hyvinvointiyhtymän alueelle vuoden 2018 aikana."
Kuva: Pixabay
"Sosiaalisen luoton myöntämisessä tehdään tarpeen mukaan laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen (esim. sosiaalityö ja talous- ja velkaneuvonnan) kanssa."