Maahanmuuttajien sosiaalityö

Maahanmuuttajien alkuvaiheen sosiaalityön palvelut

Työikäisten palvelujen tulosalueella järjestetään keskitetysti kaiken ikäisten maahanmuuttajien, myös lapsiperheiden, alkuvaiheen sosiaalityön palvelut. Maahanmuuttajapalvelut ovat osa työikäisten palvelujen asiakasohjausta. Maahanmuuttajapalvelujen asiakkaita ovat hyvinvointiyhtymän alueen kuntiin saapuvat pakolaiset, oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat sekä paluumuuttajat. Maahanmuuttajapalveluissa työskentelee yksi vastaava sosiaalityöntekijä, kolme sosiaalityöntekijää sekä kolme sosiaaliohjaajaa.

Kotoutumista sosiaalihuollon palvelujen tuella

Pakolaistaustaiset henkilöt asettuvat kuntaan pitkälti sosiaalihuollon palvelujen tuella. Kotoutumisen alkuvaiheessa palvelutarvetta on paljon, koska maahanmuuttajilta puuttuu tietoa suomalaisen yhteiskunnan toimintatavoista ja puutteellinen kielitaito vaikeuttaa asioiden hoitamista. Maahanmuuttajien alkuvaiheen sosiaalityön keskittämisellä on haluttu turvata riittävään asiantuntemukseen perustuvat palvelut. Työn tavoitteena on kuitenkin saattaa maahanmuuttaja-asiakkaat normaalipalvelujen piiriin heti, kun heidän taitonsa hoitaa asioitaan itsenäisesti kasvavat.

Maahanmuuttajapalveluissa asiakkaille tehdään asiakkuuden alussa palvelutarpeen arviointi, nimetään omatyöntekijä, laaditaan tarvittavat asiakas-/kotoutumissuunnitelmat ja järjestetään asiakkaan / perheen tuen tarpeisiin vastaavat palvelut sosiaalihuoltolain mukaisen asiakasprosessin mukaisesti.

Maahanmuuttaja-asiakkaiden määrä kasvussa

Maahanmuuttaja-asiakkaiden määrä sosiaalityössä on kasvanut huomattavasti vuoden 2016 ja 2017 aikana. Uusia pakolaistaustaisia asiakkaita tuli palvelujen piiriin vuonna 2016 Lahdessa noin 240 taloutta, joissa on 400 henkilöä.

Vuonna 2017 lokakuuhun mennessä uusia asiakastalouksia on tullut 153, joissa on 366 henkilöä.

Lokakuussa 2017 maahanmuuttajapalveluissa oli asiakkuudessa 446 taloutta, joissa on 861 henkilöä. Vuoden 2017 luvuissa on myös muiden hyvinvointiyhtymän kuntien asiakkaat, jotka palvellaan keskitetyssä palvelussa Lahdessa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että ennen vuoden 2016 tapahtumia Lahden maahanmuuttajapalveluihin tuli noin 200 maahanmuuttajataloutta vuosittain. Näistä vajaa puolet oli entisen Neuvostoliiton alueelta tulevia paluumuuttajia ja pakolaistaustaisia talouksia oli noin 140 vuosittain. Oleskeluluvan saaminen paluumuuton perusteella päättyi 1.7.2016 ja paluumuuttajia ei ole enää tänä vuonna saapunut. Lokakuussa maahanmuuttopalvelujen asiakkuudessa oli enää neljä paluumuuttajaperhettä, joissa on yhteensä kuusi henkilöä. Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien määrän voi arvioida lisääntyvän vielä vuonna 2018, joskin hitaammin. Myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden määrä vähenee, mutta perheenyhdistämisen kautta tulevien määrä kasvaa."Maahanmuuttajapalvelujen asiakkaita ovat hyvinvointiyhtymän alueen kuntiin saapuvat pakolaiset, oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat sekä paluumuuttajat."Maahanmuuttajien sosiaalityössä noudatetaan sosiaalihuoltolain mukaista asiakasprosessia:


"Uusia pakolaistaustaisia asiakkaita tuli palvelujen piiriin vuonna 2016 Lahdessa noin 240 taloutta, joissa on 400 henkilöä."Kuva: Pixabay

Lahden seudun tulkkikeskus

Lahden seudun tulkkikeskus tarjoaa asioimistulkkaus- ja käännöspalveluja ensisijaisesti Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ammattilaisille sekä yhtymään kuuluvien kuntien edustajille, jotka työskentelevät pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kanssa.

Tulkkikeskuksessa työskentelee kolme palvelusihteeriä sekä kolme tulkkia (venäjän ja arabian kielet). Lisäksi tulkkauspalveluja hankitaan palvelun tilaajan tarpeen mukaan sopimuskumppaneilta. Tulkkikeskuksen kautta on mahdollista saada tulkkauspalveluja esimerkiksi seuraavien kielten osalta: albania, arabia, dari, englanti, espanja, kinjaruanda, kurdibadini, kurdisorani, kurmandzi, mandariinikiina, persia, portugali, puola, ranska, ruotsi, somali, thai, turkki, venäjä, vietnam ja viro.
Tulkkauspalveluja on mahdollista saada esimerkiksi seuraavilla kielillä: albania, arabia, dari, englanti, espanja, kinjaruanda, kurdibadini, kurdisorani, kurmandzi, mandariinikiina, persia, portugali, puola, ranska, ruotsi, somali, thai, turkki, venäjä, vietnam ja viro.