Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін

Мета діяльності структурного підрозділу: 

забезпечення професійного розвитку вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін на принципах демократизму, гуманізму, андрагогіки; впровадження компетентнісного підходу до організації підвищення кваліфікації педагогів протягом професійної кар'єри; створення умов для використання переваг інноваційної підготовки фахівців у післядипломній педагогічній освіті відповідно до вимог Нової української школи.


Основні завдання на 2023 рік:

Сайт кафедри до вересня 2020. 

Україна, м. Запоріжжя

вул. Незалежної України, б. 57-А

тел. (061) 222-25-82

E-mail: filosof@zoippo.net.ua