Sveriges akvarieföreningars riksförbund

Välkommen

Sveriges akvarieföreningars riksförbund (Sarf) består av akvarieföreningar från hela landet. Vi knyter samman hobbyn samt arbetar för en sund akvaristisk hobby och lagar och regler baserade på fakta och erfarenhet.

Remisser

Arbetar du med till exempel föreskrifter inom akvaristik och akvatiska frågor?

Våra föreningar

Inom Sarf länkar vi samman akvarieföreningar över hela landet.

Ny djurhälsolagstiftning

EU arbetar med nya direktiv kring djurhälsa och Jordbruksverket är ansvariga för att anpassa svensk lagstiftning och författningar efter dessa. Sarf utgör rådgivande instans i frågor kring vattenlevande och övriga djur.

Aktuellt vintern och våren 2021

Kallelse till riksstämma 2021

Datum: 26 april.
Klockan: 19:00
Plats: Teams, länk går ut via epost

Vi har äran att bjuda in till årets Riksstämma. En möjlighet att få bättre inblick i Sarfs arbete, påverka och ha det trevligt. På grund av pandemin genomför vi digital stämma även denna gång.

Begäran om motioner 2021

Vill ni förändra något i Sarfs arbete? Har ni bra idéer på vad förbundet kan göra? Fatta pennan och skriv en motion om det.

Skicka motionen till info@sarfakvarist.org

Saknar du föreningslivet?

Hav förtröstan! Nordiska ciklidsällskapet ordnar Cybertisdagar - intressanta föredrag, reseberättelser och annat trevligt varje månad, direkt i din dator!