Odlingskampanjen

Äntligen!

Nu är odlingskampanjen tillbaka! Vad betyder då det? Jo, alla akvarister som är med i en Sarf-ansluten förening kan registrera vad de har odlat för fiskar hos oss. Varje art har ett värde och på stämman utses årets odlare och årets odlarförening. Fina priser, ära och berömmelse står på spel!
Lycka till!

Registrering

Du registrerar alla dina lyckade odlingar genom formuläret nedan. Om du har frågor så kontaktar du odlingskampanjen@sarfakvarist.org

Gasteropelecus maculatus. Foto: Kjell Fohrman, Zoopet

Se statistiken

Vilken förening leder i år? Hur många har odlat Gasteropelecus maculatus? Finns det någon som lyckats odla kuhli i år? Svaren på detta och mycket mer hittar du i vår svars-databas!

Regler

 • Lokalföreningen ska ha betalt sin medlemsavgift.

 • Tävlingen löper kalenderårsvis med start 1 januari 2021.

 • Tävlingen förs dels på individuell nivå, dels mellan föreningarna. Observera att regelverket skiljer sig något mellan nivåerna. Lokalföreningen kan även driva en tävling inom föreningen, men då står föreningen själv för regelverket.

 • Medlemmen skall själv ha givit fiskarna möjlighet att leka och har sedan själv dragit upp ett antal yngel till ungfiskar (något beroende på art, men vanligen en ålder av 2-3 månader) Hur många ungfiskar som krävs beror på art och odlarens förutsättningar. Det viktiga är kvalitet och inte kvantitet. Resultatet skall normalt omfatta minst tre ungfiskar, men för fiskar med mycket små kullar (eller andra speciella omständigheter) räcker det med två ungfiskar. Odlingsresultat bestående av endast en fisk godkänns inte oavsett valör. Däremot är det tillåtet att slå ihop flera kullar av samma art under samma säsong.

 • Beroende på svårighetsgrad graderas odling av fiskar i brons, silver, guld och elit. Bronsarter är förhållandevis lätta att odla. Silverarter är något mer komplicerade och kräver lite mer av odlaren. Guldarter är antingen komplicerade att alls hålla eller kräver både lite tur och skicklighet för att få fram yngel av. Elitmärke slutligen ges för odling av arter som många skickliga akvarister har försökt odla, men ännu ingen lyckats med. Elit utdelas bara en gång per art. Sedan får den värdet guld.

 • Medlemmen fyller i ett odlingsprotokoll som tillhandahålls av SARF. (Protokollen förändras ibland till sitt innehåll – kontrollera att senaste versionen används!). För bronsodlingar kan föreningen välja att godkänna även rapporter utan protokoll (I vissa fall kan detta gälla även för silverodlingar – tag kontakt med SARFs odlingsansvarige för uppgifter om vad som gäller just nu). Protokoll för odlingar i valörerna silver, guld och elit arkiveras (i original eller kopia) hos SARF. Informationen i protokollen skall vara tillgänglig för akvarister inom SARF, liksom för forskning.

 • Odling där fiskarna kläms på rom och mjölke eller odling där fiskarna behandlats med hormoner godkänns inte. Ett undantag från den senaste regeln är om man triggat lek genom att tillsätta vatten från ett annat akvarium där fiskar lekt.

 • Odling godkänns bara av goda arter. Färgvarieteter och odlingsvarianter räknas bara som "grundarten" och godkänns bara för etablerade odlingsformer. I listan finns några exempel på hybrider som inte godkänns. På samma sätt är hybrider framtagna av odlaren inte godkända ens som odling av någon av föräldra-arterna. Däremot godkänns numera även ”populationer”:
  Exempel: Svärdbärare, Xiphophorus helleri, räknas som en art. Även om man odlar flera olika färgvarianter så får man bara tillgodoräkna sig en odling.

 • Nya arter som ännu inte är vetenskapligt beskrivna godkänns om de uppfyller kraven ovan. Ofta hålls speciella populationer separat i kultur utan inblandning av djur från andra populationer. Detta gäller speciellt killis och Östafrikanska cichlider. För att uppmuntra detta, räknas varje population, som hålls åtskild och som kan urskiljas genom lokaluppgift, speciellt "populationsnamn" eller speciella särdrag som gör att "sorten" direkt kan identifieras, som om det vore en god art.