Sveriges akvarieföreningars riksförbund

Välkommen

Sveriges akvarieföreningars riksförbund (Sarf) består av akvarieföreningar från hela landet. Vi knyter samman hobbyn samt arbetar för en sund akvaristisk hobby och lagar och regler baserade på fakta och erfarenhet.

Remisser

Arbetar du med till exempel föreskrifter inom akvaristik och akvatiska frågor?

Våra föreningar

Inom Sarf länkar vi samman akvarieföreningar över hela landet.

Aktuellt 2020

Inkommen Remiss

Sarf har mottagit ett remissuppdrag från Naturvårdsverket angående invasiva arter. Vi har delgett alla medlemmar informationen och sammanställer sedan svaren.

Stämman flyttad

Tyvärr måste vi meddela att stämman är flyttad till 4:e oktober. Vi återkommer med ny kallelse i lagom tid. Revisionsberättelsen färdigställs enligt ordinarie rutin.