Sveriges akvarieföreningars riksförbund

Välkommen

Sveriges akvarieföreningars riksförbund (Sarf) består av akvarieföreningar från hela landet. Vi knyter samman hobbyn samt arbetar för en sund akvaristisk hobby och lagar och regler baserade på fakta och erfarenhet.

Remisser

Arbetar du med till exempel föreskrifter inom akvaristik och akvatiska frågor?

Våra föreningar

Inom Sarf länkar vi samman akvarieföreningar över hela landet.

Aktuellt 2020

Begäran om motioner

Vill ni förändra något i Sarfs arbete? Har ni bra idéer på vad förbundet kan göra? Fatta pennan och skriv en motion om det.

Skicka motionen till erik.ahlander[at]nrm.se

Kallelse till stämma 2020

Här med kallas representanter från alla medlemsföreningar att delta vid årsstämman. Platsen är Good morning hotel i Malmö klockan 8.

Dagordning enligt stadgarna.

Akvariehelg i Malmö!

En fullpackad helg med aktiviteter, föreläsningar, fina människor och massor av akvaristik!

Boka din plats i Malmö redan nu!