Sveriges akvarieföreningars riksförbund

Välkommen

Sveriges akvarieföreningars riksförbund (Sarf) består av akvarieföreningar från hela landet. Vi knyter samman hobbyn samt arbetar för en sund akvaristisk hobby och lagar och regler baserade på fakta och erfarenhet.

Remisser

Arbetar du med till exempel föreskrifter inom vattenbruk, akvaristik och akvatiska frågor?

Våra föreningar

Inom Sarf länkar vi samman akvarieföreningar över hela landet.

Djurhälsolagen snart på plats

EU arbetar med nya direktiv kring djurhälsa och Jordbruksverket är ansvariga för att anpassa svensk lagstiftning och författningar efter dessa. Sarf utgör rådgivande instans i frågor kring vattenlevande och övriga djur.

Aktuellt våren 2022

Riksstämma 2022!

Datum: 17 maj.
Klockan:
19.00
Plats:
Teams

Vi har äran att bjuda in till årets Riksstämma. En möjlighet att få bättre inblick i Sarfs arbete
och påverka.

Mer information har skickats till medlemsföreningarna.

ODLINGSKAMPANJEN

Odlingskampanjen är i full gång! Utmana dig själv, dina föreningskamrater och andra föreningar, samtidigt som ni bidrar till ett unikt register över hur odlingen av akvariefiskar går.