Keila Rukkilille lasteaia Roheline Kool

Rohelise Kooli programmist põhjalikumalt

Rohelise Kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

  1. Seitsmest sammust koosnev strateegia
  2. Käsitletavad teemad
  3. Rohelise lipu taotlemine, kui selle kriteeriumid on täidetud

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus.

Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

1. Rohelise Kooli programmi strateegia seitse sammu

2. Rohelise kooli programmis käsitletavad teemad

Õppeaasta jooksul keskendutakse tegevustes vähemalt kolmele teemale.

Teemad võib vabalt valida, kuid soovitame, et valikus oleks vähemalt üks järgmistest: elurikkus, kliimamuutused, globaalne kodakondsus.

3. Rohelise lipu taotlemine

Rohelise Kooli programmis osalemise üheks oluliseks verstapostiks on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud ökomärgise Roheline lipp taotlemine. See antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Rohelist lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis 1-3 õppeaastat. Rohelise lipu taotlusi saab Eestis esitada kevadel, täpne taotluste esitamise tähtaeg tehakse teatavaks 2020. a alguses.

Osa Rohelise lipu kriteeriume on välja töötatud FEE poolt, osa määrab iga riik ise. 2019. aasta alguses täpsustati rohelise kooli töögrupi poolt rohelise lipu taotlemise kriteeriumid ning see on plaanis ka 2020 a. Seejärel avalikustame siin lehel uuendatud kriteeriumid.

Lipp omistatakse kaheks aastaks. Lipu saamisele järgneval aastal on kohustus jätkata tegevuskavas toodud tegevusi, viia läbi uus keskkonnaülevaatus ning kevadel esitada vahearuanne (täpne tähtaeg tehakse teatavaks 2020. a alguses). Ülejärgmisel õppeaastal esitatakse uuesti Rohelise lipu taotlus.

Meie töörühma juhib õpetaja SIRJE LILL, lisaks talle kuuluvad juhtgruppi õpetajad Ande Veermets ja Ly Kala, aktiivsed koolieelikutest ja 5-6 aastaste laste aktiivgrupp, lapsevanemad Terje Tondorf ja Anneli Amann ning õppejuht Astrid Hallikas