onze visie

onze visie op
Bestemmingsplan X

februari 2021

Naar aanleiding van de raadsvergadering in december 2020 en ontwikkelingen daarna heeft de gemeente het concept bestemmingsplan ge-updatet m.b.t. de ontsluitingsvarianten.

In onze visie combineert variant X de meest optimale bevindingen m.b.t. de ontsluiting. Wij zijn vóór!


november 2020

de verschillende oplossingsvarianten

Hoe kijkt Actiecomité Opwettenseweg Veilig! naar de verschillende oplossingsvarianten voor de verkeersontsluiting van Nuenen-West ?

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende oplossingsvarianten voor de verkeersontsluiting van Nuenen-West. Bron: https://www.nuenen.nl/dialoog-verkeersontsluiting-nuenen-west

● De verdeling van verkeersdruk over verschillende wijken in Nuenen is in de varianten B, C en D1 niet reëel: In deze varianten zou het aantal verkeersbewegingen vragen om een Opwettenseweg die is ingericht als gebiedsontsluitingsweg en dat is niet mogelijk. (zie ook: Kan de Opwettenseweg als een gebiedsontsluitingsweg worden ingericht?).

● Toepassing van dynamische verkeersmanagement waarbij spitsafsluiting of buffering wordt toegepast, leidt niet tot alternatieve logische routes, tenzij voor variant D1 wordt gekozen.

Spitsafsluiting in combinatie met variant B zal buiten de spits voor onveilige situaties zorgen. Voor juridisch/ planologische haalbaarheid moet ook de werking aangetoond worden. Bron: RV Ontsluiting NW -Bijlage 6 ‘out of the box’ dynamische afsluiting/ verkeersmanagement

● In de wet geluidshinder is bepaald dat voor woningen de hoogst toelaatbare geluidsbelasting 48 dB bedraagt, met een marge van 5 dB onder bepaalde voorwaarden. Geluidsoverlast voor de Opwettenseweg (gevelbelasting), is in de varianten B, C en D1 te hoog (58-62 dB). Geluidsoverlast valt voor wijken in Nuenen-Zuid voor alle varianten tussen 42 en 49 dB.

● Alleen varianten BP en A lijken juridisch haalbaar te zijn (zowel privaat rechtelijk als publiekrechtelijk).

● In varianten BP en A wordt de Opwettenseweg autoluw. In 2008 is al besloten dat de Opwettenseweg autoluw zal worden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, omdat de verkeersintensiteit zal afnemen.

● In variant A ontstaat er op Wettenseind een verkeersintensiteit van 3.300 motorvoertuigen per etmaal. Het is een intensiteit die op deze straat binnen de richtlijnen blijft, maar dat is niet ideaal in combinatie met fietsers die naar de sportvelden rijden. In alle andere voorstellen, dus ook in voorstel BP is de intensiteit op Wettenseind lager.

● In variant A is er op de Opwettenseweg geen stroom van kruisend autoverkeer bij de Laan door de Panakkers. Daarmee neemt de veiligheid voor fietsers verder toe.

Het spandoek aan het Wettenseind in Nuenen, dat hier sinds begin maart hangt. Het plusminusteken voor het aantal van 3000 is er pas later bijgezet. Het is een terechte zorg, maar is ca. 8000 voertuigen op een straat zoals de Opwettenseweg dan wél realistisch?