Wie zijn wij?

Wij zijn bezorgde Nuenenaren die de handen ineen hebben geslagen. We willen met actiecomité ‘Opwettenseweg Veilig!’ de riskante situatie op de Opwettenseweg onder de aandacht brengen.

Waarom hebben jullie een actiecomité opgericht?

De verkeersdrukte op de Opwettenseweg in Nuenen is hoog, door een groeiend aantal auto’s en veel sluipverkeer dat met hoge snelheid door deze straat rijdt. Er wordt niet gehandhaafd op snelheid; rijd je 30 km/u dan word je ingehaald en drempels worden gebruikt als springschans. Met en voor het fietsverkeer (veel schoolgaande kinderen) leidt dit regelmatig tot zeer riskante situaties. Bewoners ervaren bovendien veel geluidsoverlast, door een toename in met name vrachtverkeer.

De gemeente Nuenen plaatste de Opwettenseweg in 2020 daarom op nummer 1 in de lijst met verkeersonveilige locaties in Nuenen! En in 2021 is daar nog steeds geen verandering in gekomen: de Opwettenseweg staat dan op nummer 2.

In het bestemmingsplan uit 2008 besliste de gemeente dat de Opwettenseweg autoluw zou worden, alleen toegankelijk voor langzaam en bestemmingsverkeer, óf dat er een opknipping zou plaatsvinden. Ook zou er een veilige snelfietsroute tussen Nuenen en Eindhoven-Centrum komen over de Opwettenseweg.

Door het besluit van de Nuenense gemeenteraad op 12 december 2019 om het oorspronkelijk bestemmingsplan uit 2008 naast zich neer te leggen en te kiezen voor een Opwettenseweg die niet autoluw wordt, is de bezorgdheid onder weggebruikers en bewoners verder toegenomen.

Wij vragen aan de Nuenense gemeentepolitiek om bij het maken van nieuwe mobiliteitsplannen rekening te houden met de gevaarlijke situatie op de Opwettensweg.

In principe zijn auto’s wat ons betreft welkom, mits de veiligheidssituatie dit toelaat. Wij willen enkel een veilige verkeerssituatie voor de fietsers én de omwonenden en vragen hiervoor aandacht in de gemeentepolitiek.

Willen jullie al het autoverkeer van de Opwettenseweg weren?

Nee. We streven naar een veilige Opwettenseweg voor alle weggebruikers en omwonenden. Dat betekent niet dat de auto niet welkom zou zijn op de Opwettenseweg. De Opwettenseweg moet als een geloofwaardige 30 km/h weg worden ingericht. Zodat handhaving mogelijk is.

Willen jullie dat de bus-sluizen op de Geldropsedijk open gaan?

Nee. Het enige wat wij willen is een veilige situatie op de Opwettenseweg. Wij willen dat er een brede oplossing wordt gezocht waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van gebruikers én omwonenden van de Opwettenseweg.

Wij denken dat bestemmingsplan X deze oplossing kan bieden.

De afgelopen jaren hebben al 15 geregistreerde ongevallen plaatsgevonden op de Opwettenseweg in Nuenen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat fietsongevallen vaak niet worden geregistreerd.