Acties

Teken onze petitie

De onveilige situatie op de Opwettenseweg is de laatste tijd al vaker onderwerp van gesprek geweest in het Nuenense. De historische lintweg, die dagelijks door veel fietsers vanuit Nuenen en Gerwen wordt gebruikt, loopt tijdens de spits vol met sluipverkeer. Maar ook op rustige momenten van de dag moet de weggebruiker hier alert zijn, want juist dán wordt er vaak veel te hard gereden door het autoverkeer. Heden ten dage én in de toekomst (Nuenen-West) neemt de verkeersdrukte almaar toe, waardoor het ongevallenrisico aanzienlijk blijft stijgen. Daarmee lopen alle deelnemers aan het verkeer op de Opwettenseweg, van jong- tot oud, meer en meer gevaar.

Bezorgde Nuenenaren hebben de handen ineen geslagen en willen met actiecomité ‘Opwettenseweg Veilig!’ de riskante situatie onder de aandacht brengen. Zij vragen aan de Nuenense gemeentepolitiek om bij het maken van nieuwe mobiliteitsplannen rekening te houden met de gevaarlijke situatie op de Opwettensweg. Het actiecomité roept alle bezorgde Nuenenaren op om de opgestelde petitie op https://opwettensewegveilig.petities.nl te onderteken om verdere ongelukken op de gevaarlijkste weg van Nuenen te voorkomen!

Maak een melding

Om te onderbouwen dat de situatie op de Opwettenseweg onveilig is, is het van groot belang dat er melding wordt gedaan bij de gemeente en bij Veilig Verkeer Nederland. Het is in ieders belang dat onveilige situaties of bijna ongelukken worden gemeld en echte ongelukken worden voorkomen.

Registratie is hierbij belangrijk. Want aantallen tellen.

Zie ook Ervaringen

Stickeractie

Op 15 februari 2020 hebben we op de Opwettenseweg met de hulp van VVN afdeling Nuenen en de Fietsersbond afdeling Nuenen een stickeractie gehouden. We zijn deur aan deur alle huizen langsgegaan en hebben aan bewoners gevraagd of zij ook een 30 km/u sticker op hun kliko willen plakken.

Door op de zijkant van de groene en grijze container een 30 km-sticker te plakken worden automobilisten geattendeerd op de maximumsnelheid. Omdat de containers slechts één- of/tweewekelijks zichtbaar zijn langs de weg went dit niet zoals vaste verkeersborden en vallen ze juist meer op.

Bovendien zal iedereen die de sticker op de eigen kliko heeft geplakt, zelf ook minder geneigd zijn om te snel te rijden.

Was u niet thuis en wilt u wél meedoen met de stickeractie? Stuur een mailtje naar opwettensewegveilig@gmail.com. We brengen graag alsnog een sticker langs!

Onze vraag aan de lokale politiek

Actiecomite ‘Opwettenseweg Veilig’ vraagt aan de Nuenense gemeenteraad hoe zij de verkeerssituatie op de Opwettenseweg veiliger willen maken.

Deze brief is in week 6 - 2020 aan de Nuenense gemeenteraad verstuurd. Lees hier onze brief:

Brief Gemeenteraad.pdf