Acties

Banners

8 APRIL 2021

Langs de straat zijn banners geplaatst om aandacht te vragen voor de veiligheid voor fietsers op de Opwettenseweg.


Actie donderdag 10 december.

6 december 2020

Ondanks de vele inspanningen van Actiecomité Opwettenseweg Veilig van dit afgelopen jaar ziet het er NIET goed uit voor onze straat; de gemeenteraad is van plan de Opwettenseweg open te houden voor alle doorgaand verkeer.

Hierover beslissen zij a.s. donderdag 10 december. Het is NU tijd om in actie komen! We hebben jullie hulp daarbij hard nodig . Samen met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland organiseren we een actiedag. Help je mee?

Klik hier voor meer details >>>


Factsheet

Het actiecomité heeft op basis van alle stukken die over de ontsluiting van Nuenen-West zijn gepubliceerd een factsheet opgesteld. Deze Factsheet hebben we ook verspreid onder de leden van de fracties van de gemeenteraad van Nuenen.

Lees hier de feiten over de Opwettenseweg >>>

Enquête

1 december 2020

De laatste commissievergadering ruimte van de gemeente Nuenen laat zien dat de politieke partijen nog steeds erg verdeeld zijn als het gaat om een veilige oplossing voor de Opwettenseweg als onderdeel van de ontsluiting Nuenen West.

Het actiecomité roept alle weggebruikers, bezorgde ouders en bewoners op om hun stem te laten horen door het invullen van onze enquête om verdere ongelukken op de gevaarlijkste weg van Nuenen te voorkomen!

Klik hier om naar de enquête te gaan >>>


Inspraak bij de Commissie Ruimte/Raad

Het Actiecomité Opwettenseweg Veilig spreekt in op commissievergaderingen en raadsvergaderingen om hun stem als belangengroep te laten horen.

Enkele bijdragen:

Inspraak 12-12-2019

Inspraak1 1 9-2020

Teken onze petitie

De onveilige situatie op de Opwettenseweg is de laatste tijd al vaker onderwerp van gesprek geweest in het Nuenense. De historische lintweg, die dagelijks door veel fietsers vanuit Nuenen en Gerwen wordt gebruikt, loopt tijdens de spits vol met sluipverkeer. Maar ook op rustige momenten van de dag moet de weggebruiker hier alert zijn, want juist dán wordt er vaak veel te hard gereden door het autoverkeer. Heden ten dage én in de toekomst (Nuenen-West) neemt de verkeersdrukte almaar toe, waardoor het ongevallenrisico aanzienlijk blijft stijgen. Daarmee lopen alle deelnemers aan het verkeer op de Opwettenseweg, van jong- tot oud, meer en meer gevaar.

Bezorgde Nuenenaren hebben de handen ineen geslagen en willen met actiecomité ‘Opwettenseweg Veilig!’ de riskante situatie onder de aandacht brengen. Zij vragen aan de Nuenense gemeentepolitiek om bij het maken van nieuwe mobiliteitsplannen rekening te houden met de gevaarlijke situatie op de Opwettensweg. Het actiecomité roept alle bezorgde Nuenenaren op om de opgestelde petitie op https://opwettensewegveilig.petities.nl te onderteken om verdere ongelukken op de gevaarlijkste weg van Nuenen te voorkomen!

Maak een melding

Om te onderbouwen dat de situatie op de Opwettenseweg onveilig is, is het van groot belang dat er melding wordt gedaan bij de gemeente en bij Veilig Verkeer Nederland. Het is in ieders belang dat onveilige situaties of bijna ongelukken worden gemeld en echte ongelukken worden voorkomen.

Registratie is hierbij belangrijk. Want aantallen tellen.

Zie ook Ervaringen

Stickeractie

Op 15 februari 2020 hebben we op de Opwettenseweg met de hulp van VVN afdeling Nuenen en de Fietsersbond afdeling Nuenen een stickeractie gehouden. We zijn deur aan deur alle huizen langsgegaan en hebben aan bewoners gevraagd of zij ook een 30 km/u sticker op hun kliko willen plakken.

Door op de zijkant van de groene en grijze container een 30 km-sticker te plakken worden automobilisten geattendeerd op de maximumsnelheid. Omdat de containers slechts één- of/tweewekelijks zichtbaar zijn langs de weg went dit niet zoals vaste verkeersborden en vallen ze juist meer op.

Bovendien zal iedereen die de sticker op de eigen kliko heeft geplakt, zelf ook minder geneigd zijn om te snel te rijden.

Was u niet thuis en wilt u wél meedoen met de stickeractie? Stuur een mailtje naar opwettensewegveilig@gmail.com. We brengen graag alsnog een sticker langs!

Onze vraag aan de lokale politiek

Actiecomite ‘Opwettenseweg Veilig’ vraagt aan de Nuenense gemeenteraad hoe zij de verkeerssituatie op de Opwettenseweg veiliger willen maken.

Deze brief is in week 6 - 2020 aan de Nuenense gemeenteraad verstuurd. Lees hier onze brief:

Brief Gemeenteraad.pdf


Factsheet

Het actiecomité heeft op basis van alle stukken die over de ontsluiting van Nuenen-West zijn gepubliceerd een factsheet opgesteld. Deze Factsheet hebben we ook verspreid onder de leden van de fracties van de gemeenteraad van Nuenen.

Lees hier de feiten over de Opwettenseweg >>>