Wat zijn de feiten?

Kenmerken van de Opwettenseweg

● Per etmaal rijden er ruim 2000 fietsers, waaronder veel schoolgaande kinderen. Per jaar is dat bijna een half miljoen. Bron: Fietsersbond/VVN

● Per etmaal rijden er meer dan 4500 motorvoertuigen, met name tijdens de spits. Bron: Gemeente Nuenen

● In de ochtendspits rijden er gemiddeld 800 fietsers op de Opwettenseweg. Bron: Fietsersbond/VVN

● In de avondspits rijden er gemiddeld 400 fietsers op de Opwettenseweg. Bron: Fietsersbond/VVN

● Verkeersintensiteit op de Opwettenseweg is sinds 2008 fors toegenomen en overschrijdt de norm van een erftoegangsweg. Bron: Gemeente Nuenen / CROW

● Zonder ingrijpen zal het aantal motorvoertuigen toenemen tot zo’n 8.000 per etmaal. Bron: Analyse verkeersveiligheid Goudappel CoffengWat maakt de Opwettenseweg zo onveilig?

● De Opwettenseweg wordt door gebruikers en bewoners als onveilig ervaren. Bron: Petitie AOV

● De verkeersintensiteit van motorvoertuigen op de Opwettenseweg overschrijdt de norm van een erftoegangsweg. In de visie duurzaam veilig van de SWOV en ook meerdere uitspraken van Raad van State geldt een max van 4500-5000 bewegingen per etmaal. De relatief hoge intensiteit van het autoverkeer past niet bij de wegcategorisering.

Bron: CROW / SWOV / Mobiliteitsbeleid Gemeente Nuenen. Module 1 Gemotoriseerd verkeer

● De aantallen fietsers op de Opwettenseweg vragen om een inrichting in de vorm van een fietsstraat of fietspad/strook met voorrang waarbij het gemotoriseerde verkeer 30 km/h rijdt.

Bron: CROW/SWOV/Duurzaam veilig

● De kans dat een ongeluk tussen een auto en fietser of voetganger een dodelijke afloop heeft is bij een snelheid van 50 km/u ongeveer drie keer zo groot dan bij een snelheid van 30 km/u.

Bron: SWOV

● 2/3 deel van de automobilisten op de Opwettenseweg rijdt méér dan 40 km/u.

BRON: meting AOV[1]

● ‘s avonds en ‘s nachts rijdt 25% van de auto’s méér dan 50 km/h.

BRON: meting AOV[1]

● De afgelopen jaren hebben 16 geregistreerde ongevallen plaatsgevonden op de Opwettenseweg. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, omdat fietsongevallen of ongevallen met huisdieren vaak niet worden geregistreerd.

BRON: www.star-verkeersongevallen.nl

● De Opwettenseweg staat op plaats 1 in de lijst met verkeersonveilige locaties in Nuenen.

BRON: Mobiliteitsbeleid Gemeente Nuenen. Module 6 Verkeersveiligheid.

[1] Metingen Actiecomité Opwettenseweg Veilig zijn verricht in de relatief rustige zomerperiode van 2020. n=5285.

Waarom is de huidige inrichting van de weg zo gevaarlijk voor fietsers?


● Kijkend naar de verkeersintensiteit van motorvoertuigen en fietsers zou de Opwettenseweg als een gebiedsontsluitingsweg kunnen worden gecategoriseerd; de inrichting is echter als een erftoegangsweg. De relatief hoge intensiteit van het autoverkeer past niet bij de wegcategorisering. (zie ook: Wat maakt de Opwettenseweg zo onveilig?)

Bron: Gemeente Nuenen / CROW

● In de huidige situatie moeten fietsers de rijbaan delen met autoverkeer aangezien er geen gescheiden fietspad is. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers op deze smalle weg.

● Ruim 20 kinderen in de basisschool leeftijd moeten dagelijks de Opwettenseweg oversteken t.h.v de Bakertse landweg. Bron: Fietsersbond/VVN/Het Mooiste Blauw

  • Er fietsen veel scholieren over de Opwettenseweg. (zie: Kenmerken van de Opwettenseweg)

● In vergelijking met andere leeftijds­groepen lopen scholieren meer risico om betrokken te raken bij een (dodelijk) verkeers­ongeval.

Bron: SWOV

● Scholieren houden zich niet allen aan de geldende verkeersregels en fietsen geregeld met meer dan 2 personen naast elkaar op de Opwettenseweg.

Kan de Opwettenseweg als een gebiedsontsluitingsweg worden ingericht?


De Opwettenseweg kan NIET als gebiedsontsluitingsweg worden ingericht, WANT:

● Aan een gebiedsontsluitingsweg horen geen erftoegangen en parkeerplaatsen. Bron: CROW

● Er zijn op de Opwettenseweg 50 erftoegangen en 40 parkeervakken tussen de Opwettense Watermolen en de Meierijlaan

● Er zijn op de Opwettenseweg 30 erftoegangen en 68 parkeervakken tussen kruispunt met de Meierijlaan en aansluiting Geldropsedijk.

● Bij een gebiedsontsluitingsweg moeten er gescheiden fietspaden worden aangelegd, dit kan ruimtelijk niet ingepast worden op de Opwettenseweg. Bron: CROW

● De Opwettenseweg is op de smalste stukken minder dan 8,4 meter breed van erf tot erf, dit is dus al inclusief de stoepen . Op veel stukken met bebouwing is er dus geen ruimte voor een parallelweg of een gescheiden fietspad.

● De doorgaande (snel)fietsroute verleggen is geen reële mogelijkheid. BRON: zie inspraak commissie vergadering 1-9-2020

Waarom moet de Opwettenseweg autoluw worden gemaakt?


● Kijkend naar de verkeersintensiteit van motorvoertuigen en fietsers zou de Opwettenseweg als een gebiedsontsluitingsweg kunnen worden gecategoriseerd; de inrichting is echter als een erftoegangsweg. De weginrichting voldoet niet, gezien de huidige verkeersintensiteit. (zie ook: Wat maakt de Opwettenseweg zo onveilig?) Bron: Gemeente Nuenen / CROW

De Opwettenseweg inrichten als een gebiedsontsluitingsweg is niet mogelijk (zie ook: Kan de Opwettenseweg als een gebiedsontsluitingsweg worden ingericht?).

● Zonder ingrijpen zal het aantal motorvoertuigen toenemen tot zo’n 8.000 per etmaal. Bron: Analyse verkeersveiligheid Goudappel Coffeng

● Geluidsnormen voor omwonenden zullen worden overschreden wanneer deze open blijft voor doorgaand verkeer. BRON: quick scan geluid Antea

● Bij afsluiting van de weg blijft er bestemmingsverkeer (tot zo’n 1.200 motorvoertuigen per etmaal op traject tussen Vorsterdijk en gemeentegrens). Bron: Analyse verkeersveiligheid Goudappel Coffeng

· Op basis van het bestemmingsplan uit 2008 zijn bestaande en nieuwe bewoners er vanuit gegaan dat de Opwettenseweg een rustige autoluwe straat wordt. Op basis van deze aanname hebben zij hun huis gekocht en geld in hun huis geïnvesteerd. Wanneer wordt afgeweken van het bestemmingsplan uit 2008 zal door bewoners compensatie worden afgedwongen via een gang naar de rechter.

Er zijn alternatieven voorhanden waarbij de verkeersdruk op een meer evenredige manier wordt verdeeld over de verschillende gebiedsontsluitingswegen in Nuenen. Bron: https://www.nuenen.nl/dialoog-verkeersontsluiting-nuenen-west