Opwettense weg veilig!

Verder onderzoek

naar hoe Opwettenseweg veilig kan worden ingericht

Op 16 juni jl. is uitgebreid gesproken over de Opwettenseweg in de commissievergadering van de gemeenteraad. Actiecomité Opwettenseweg veilig! heeft ook ingesproken bij deze vergadering.

Voorlopige uitkomst is dat er verder onderzoek wordt gedaan naar hoe de Opwettenseweg in Nuenen als een veilige en geloofwaardige 30 km/u kan worden ingericht en dat de eerder opgestarte dialoogsessies tussen belanghebbenden en politieke partijen doorgang vinden.

Wij zijn blij dat de boodschap dat we een veilige situatie willen op de Opwettenseweg, duidelijk bij alle politieke partijen is aangekomen! We blijven deelnemen aan de dialoogsessies en zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Wilt u ook op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook! https://www.facebook.com/opwettensewegveilig/

Interview met de LON

Petitie voor een veilige Opwettenseweg

De onveilige situatie op de Opwettenseweg is de laatste tijd al vaker onderwerp van gesprek geweest in het Nuenense. De historische lintweg, die dagelijks door veel fietsers vanuit Nuenen, Gerwen en Lieshout wordt gebruikt, loopt tijdens de spits vol met sluipverkeer. Maar ook op rustige momenten van de dag moet de weggebruiker hier alert zijn, want juist dán wordt er vaak veel te hard gereden door het autoverkeer. Heden ten dage én in de toekomst (Nuenen-West) neemt de verkeersdrukte almaar toe, waardoor het ongevallenrisico aanzienlijk blijft stijgen. Daarmee lopen alle deelnemers aan het verkeer op de Opwettenseweg, van jong- tot oud, meer en meer gevaar.

Bezorgde Nuenenaren hebben de handen ineen geslagen en willen met actiecomité ‘Opwettenseweg Veilig!’ de riskante situatie onder de aandacht brengen. Zij vragen aan de Nuenense gemeentepolitiek om bij het maken van nieuwe mobiliteitsplannen rekening te houden met de gevaarlijke situatie op de Opwettensweg. Het actiecomité roept alle bezorgde Nuenenaren op om de opgestelde petitie te onderteken om verdere ongelukken op de gevaarlijkste weg van Nuenen te voorkomen!