In de pers

Artikel De Correspondent 08 april 2021

Te hard rijden is volksergernis nummer 1


Artikel Nuenense krant week 14:

Artikel in de Nuenense Krant over de onveiligste wegen van Nuenen. De Opwettenseweg staat opnieuw hoog: dit jaar op nr 2.

Artikel Eindhovens Dagblad 31 maart 2021

ONTSLUITING NUENEN-WEST


Artikel Rond de Linde week 49:

Opwettenseweg autoluw maken is noodzakelijk voor bestemmingsplan Nuenen-West

Week 47 Ingezonden brief in De Nuenense Krant van de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland:

ONTSLUITING NUENEN-WEST


Artikel Nuenense Krant week 36:

Oversteek Opwettenseweg levensgevaarlijk

Ingezonden brief Rond de Linde week 35:

Missing Link gevonden

OPLOSSING VOOR ONTSLUITING NUENEN-WEST

De gemeente heeft besloten om de Opwettenseweg autoluw te maken of te knippen voor doorgaand autoverkeer. Tevens is er een regionaal besluit om van de Opwettenseweg een snelfietsroute te maken. Met het amendementbesluit van 12 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de aansluiting Wolvendijk / Opwettenseweg naar de A270 open te houden. Dit lijken tegenstrijdig besluiten, die niet tot een aanvaardbare verkeersoplossing zou kunnen leiden voor Nuenen-West en de omgeving.

Maar als actiecomité Opwettenseweg Veilig! zien wij de oplossing. Dit vraagt wel out-of-thebox-denken en politieke wil. Het idee is als volgt (zie tekening): Maak een nieuwe verbindingsweg tussen de Dorpslaan in Nuenen-West en de Opwettenseweg/Wolvendijk net voor de Dommel. Deze weg verloopt over korte afstand door het Dommeldal, net buiten het plangebied van Nuenen-West. In het verleden is het geen bezwaar gebleken om dit deel van het Dommeldal te gebruiken voor gemotoriseerd verkeer. Immers tot recent zat hier de 2e parkeerplaats van de voormalige vestiging van tuincentrum Coppelmans.

Deze weg biedt de mogelijkheid om van de Opwettenseweg een veilige, rustige autoluwe snelfietsroute te maken, maar ook om de aansluiting Wolvendijk / A270 intact te houden en de bereikbaarheid van de Opwettense Watermolen (buiten het plangebied Nuenen-West) te waarborgen.

De Opwettenseweg kan dan geknipt worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer aan de noord- en zuidzijde. Met bovengenoemde nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg is het dan waarschijnlijk niet meer noodzakelijk om de busbanen Geldropsedijk-A270 te openen voor gemotoriseerd verkeer.

Een win-win situatie voor vele belanghebbenden.

Ingezonden brief Ronde de Linde week 33:

Ingezonden brief betreft een opsomming van afspraken die eerder al zijn gemaakt over de Opwettenseweg.Artikel ED 13-06-2020:

Maatregelen tegen toename autoverkeer op Opwettenseweg noodzakelijk

Artikel ED 31-05-2020:

Actiecomité Opwettenseweg Veilig!: 'Met nieuwe fietsroute is het juist onveiliger’


Interview met de LON 4-3-2020:

Nuenense Krant, 8 januari 2020:

Genoeg redenen om op korte termijn amendementbesluit opnieuw te agenderen en terug te trekken en uitvoering te geven aan besluit bestemmingsplan 2008 om weg autoluw te maken

Week 49 2019: