In de pers

Artikel ED 13-06-2020:

Maatregelen tegen toename autoverkeer op Opwettenseweg noodzakelijk

Artikel ED 31-05-2020:

Actiecomité Opwettenseweg Veilig!: 'Met nieuwe fietsroute is het juist onveiliger’


Interview met de LON 4-3-2020:

Nuenense Krant, 8 januari 2020:

Genoeg redenen om op korte termijn amendementbesluit opnieuw te agenderen en terug te trekken en uitvoering te geven aan besluit bestemmingsplan 2008 om weg autoluw te maken

Week 49 2019: