Retroflekse lyder på norsk


Lær å uttale retroflekse lyder på norsk her!

RETROFLEKSE LYDER:

Her kan du lære om retroflekse lyder i det norske språket.

Retroflekse lyder

Vi har retroflekse lyder i mange ord der konsonanten r står foran konsonantene t, d, n eller l.


Vi har fire forskjellige retroflekse lyder på norsk, nemlig -rt, -rd, -rn og -rl. Her er noen eksempler på ord med disse retroflekse lydene:

  • Den retroflekse lyden -rt: ert

  • Den retroflekse lyden -rd: ferdig, har du

  • Den retroflekse lyden -rn: barn

  • Den retroflekse lyden -rl: ærlig

(EKSTERN LENKE: Se: https://snl.no/retrofleks_-_spr%C3%A5kvitenskap)

🇳🇴: UTTALE OG DIALEKTER:
På disse sidene kan du lære hvordan du uttaler bokstavene i norske ord (på bokmål), når du leser ordene på "standard østnorsk" (slik mange folk i Oslo-området og andre steder på Østlandet snakker). Husk at vi har mange forskjellige dialekter i Norge, og at uttalen varierer fra en dialekt til en annen.

🇬🇧: PRONUNCIATION AND LOCAL DIALECTS:
On these pages, you can learn Norwegian pronunciation. As there is no official standard for pronunciation in Norwegian, we have chosen to present the way many people in Oslo and the surrounding areas pronounce the letters when reading Norwegian (bokmål) words. Please note that there are many different local dialects in Norway, and that pronunciation varies from one dialect to another.

(Nedenfor annonsene finner du en video om retroflekse lyder.)

Videoe om retroflekse lyder:

Uttale av konsonantparene -rt, -rd, -rl, -rn og -rs
(Video av Torill Høiby.)