Datakurs 3:

Mus og styreplate

www.Mus.Bnorsk.no

Lær å bruke mus og styreplate!

Her kan du lære om hvordan du bruker mus og styreplate på en pc med Windows 10.

  1. Mus og styreplate

Vi kan bruke ei mys eller ei styreplate:

ei/en mus

ei/en styreplate

2. Hold musa slik:

Hvis du bruker ei mus, må du holde den riktig vei:

RIKTIG:
Holde musa parallelt med tastaturet, og med museknappene lengst fra deg.

FEIL:
Ikke hold musa på skrå.

FEIL:
Ikke hold musa opp ned.

FEIL:
Ikke hold musa slik.

3. Flytt musepekeren

Musepekeren kan se ut som for eksempel en strek, en pil, et kryss eller ei hånd.

MUS:
Flytt musa for å flytte på musepekeren på skjermen.

STYREPLATE:
Dra fingrene rundt på styreplata for å flytte på musepekeren på skjermen.

4. Å klikke

Vi klikker veldig ofte når vi bruker en pc. Du kan for eksempel klikke på en lenke på internett. Du kan klikke på tre forskjellige måter:

Trykk på den venstre knappen på musa for å klikke.

Klikk på den venstre knappen på styreplata for å klikke.

Klikk på styreplata for å klikke.

5. Å dobbeltklikke

Noen ganger må vi dobbeltklikke. Å dobbeltklikke betyr at vi klikker to raskt to ganger etter hverandre. Du kan dobbeltklikke på tre forskjellige måter:

Klikk raskt to ganger på den venstre museknappen for å dobbeltklikke.

Klikk raskt to ganger på den venstere knappen på styreplata for å dobbeltklikke.

Klikk raskt to ganger på styreplata for å dobbeltklikke.

Hvis du for eksempel skal åpne et bilde eller et dokument som ligger i en mappe på pc-en, må du dobbeltklikke på det du skal åpne.

6. Å høyreklikke

Vi høyreklikker når vi for eksempel vil ha opp en meny med flere ting vi kan gjøre. Du kan høyreklikke på tre forskjellige måter:

Klikk på den høyre knappen på musa for å høyreklikke.

Klikk på den høyre knappen på styreplata for å høyreklikke.

På noen pc-er kan du klikke med to fingre på styreplata samtidig for å høyreklikke.

Når du høyreklikker får du ofte opp en meny med ting du kan gjøre. Eksempel: Hvis du høyreklikker på et bilde på internett får du opp alternativet "Lagre bildet som" og andre alternativer.

7. Å skrolle

Noen ganger skroller vi. Å skrolle betyr å bla eller rulle opp eller ned på skjermen. Du kan for eksempel skrolle i et Word-dokument eller på en nettside. Du kan skrolle på to forskjellige måter:

Du kan skrolle ved å rulle skrollehjulet på musa frem og tilbake.

På noen pc-er kan du skrolle opp og ned ved å dra to fingre samtidig over styreplata.

8. Å knipe eller spre to fingre

På noen pc-er kan du bruke styreplata til å zoome inn/ut. Slik gjør du det:

SPRE TO FINGRE:
På noen pc-er kan du zoome inn / forstørre noe ved å holde to fingre på styreplata og dra dem fra hverandre.

KNIP TO FINGRE:
På noen pc-er kan du zoome ut / forminske noe ved å holde to fingre på styreplata og knipe dem sammen.

9. Å merke tekst

Vi kan merke tekst, bilder eller andre ting med musa/styreplata. Vi kan merke tekst eller bilder hvis vi for eksempel skal kopiere eller redigere teksten/bildene.
Her er tre forskjellige måter å merke tekst på:

  • MUS: Hold den venstre museknappen nede mens du drar musa bortover, slik at du får merket det du skal merke.

  • STYREPLATE + KNAPP: Hold den venstre knappen på styreplata nede mens du drar en annen finger over selve styreplata.

  • STYREPLATE: Trykk en finger så hardt ned på styreplata at du hører et lite klikk, og hold fingeren nede. Bruk en annen finger samtidig og dra denne over styreplata, slik at du får merket det du skal merke. (Dette fungerer kanskje ikke med alle styreplater.)

På dette bildet ser du noe tekst som har blitt merket. Teksten som er merket har blå bakgrunn.

Her er noen nyttige snarveier du kan bruke når du merker tekst:

  • Ctrl + A = merk alt som er på en side

  • Ctrl + C = kopier det du har merket

  • Ctrl + V = lim inn det du har kopiert

Oppgaver: