Setninger, ordstilling

GRAMMATIKK

Ordstilling i det norske språket

Her kan du lære om ordstilling i det norske språket og om hvordan du lager helsetninger og leddsetninger.

Subjunksjoner

Subjunksjoner innleder leddsetninger. Her er noen subjunksjoner:

at, om, fordi, hvis, siden, selv om, så, som, der, hvor, når, da, før, mens


Spørreordene hva, hvem, hvordan, hvilken, hvorfor, når kan også være subjunksjoner. Disse subjunksjonene innleder spørrende leddsetninger.

Oppgaver:


Oppgaver: Sett ordene i riktig rekkefølge


Her er de samme oppgavene, skrevet på en forenklet måte:

Gjør disse ni oppgavene - sett ordene i riktig rekkefølge i setningene:


Oppgaver fra boka "På vei" (gammel utgave) om setninger:

Indirekte tale: Leddsetninger med "sier at" / "spør om":

Leddsetninger med "som" (som-setninger):

Setninger med derfor eller fordi:

Derfor er et adverb som kan brukes til å innlede en helsetning. 

Fordi er en subjunksjon som kan brukes til å innlede en leddsetning. 

Setninger - oppgaver for nybegynnere:

Inversjon i helsetninger:
Subjekt og verb bytter plass når subjekt ikke kan stå på plass nummer 1

VIDEOER:

1) Se denne videoen om inversjon: https://bit.ly/3pABLsO

2) Se denne videoen om inversjon: https://bit.ly/3j6bOPo


OPPGAVER:

3) Gjør oppgave 2 her: http://bit.ly/2NNJe9Q

4) Gjør oppgave 1C her: http://bit.ly/3j5fml4

5) Gjør denne oppgaven om ordstilling: https://bit.ly/2MIhhjt

6) Gjør oppgave 15.8 om ordstilling i helsetninger og leddsetninger her: http://bit.ly/3c7ERRj
7) Gjør denne oppgaven: Sett ordene i riktig rekkefølge: https://bit.ly/39FIvQs

Viktig norsk grammatikk: