Tema:

Natur og landskap

www.Natur.Bnorsk.no

Lær ord om natur og landskap på norsk her!

Lær nye ord her:

et tre

blomster
(en blomst)

blader
(et blad)

steiner
(en stein)

et fjell

en isbre
(et område på toppen av fjellet der det alltid er is)

ei elv

en foss

en innsjø

en fjord

havet/sjøen

ei strand / ei sandstrand

ei øy

en skog

ei eng / ei blomstereng

en dyrket mark

Oppgaver:

Hva ser du på disse bildene?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Flere ressurser om natur: