Styrelse

ALLMÄNNINGSSTYRELSE

Allmänningsstyrelsen väljs av delägarna på jordägarstämman och har till uppgift att besluta i de flesta förvaltningsfrågorna.

Ledamöter

Bo Andersson, ordförande

Karin Solén

Ola Mattsson

Anders Holén

Gudrun Kneckt Dehner