Kungörelser mm

 Stipendium

Nu kan studerande ungdomar (-25 år) folkbokförda i norra Venjan söka stipendium för vårterminen 2024. Ansökan, som ska vara åtföljd av  intyg att eleven bedriver studier, ska vara inlämnad senast den 20 april 2024 till: 

Norra Venjans Besparingsskog, Spjutvägen 8, 792 93 Venjan 

Av ansökan ska framgå till vilket bankkonto betalningen ska ske.